Det tilbyder vi

GTS-institutterne tilbyder en lang række af forskellige ydelser på kommercielle vilkår, som bliver tilpasset i takt med, at ny viden og nye teknologiske muligheder opstår. Herudover indgår GTS-institutterne i forsknings- og udviklingssamarbejde med andre forskningsinstitutioner som universiteter i ind og udland samt danske virksomheder.

GTS-institutterne udfylder især to roller for virksomhederne:

  • Problemknuseren – GTS-instituttet går ind og løser et konkret problem eller en konkret opgave som fx test eller inspektion for en virksomhed.
  • Sparringspartneren – GTS-instituttet har et omfattende og involverende samarbejde med virksomheden om et længerevarende udviklingsprojekt. Det kan fx være i forbindelse med proces- eller produktudvikling – eller større forsknings- og udviklingsopgaver.

Ydelserne kan overordnet set inddeles i: