træhøjhus

Det første træhøjhus i Danmark skal nu opføres

Med sine 14 etager står verdens højeste træhus opført i Bergen, mens flere andre endnu højere træhuse er på vej rundt omkring i verden. I Danmark har vi ikke de samme traditioner for at bygge højt i træ. Men det skal være slut nu.

I et demonstrationsprojekt finansieret som et InnoBYG-spireprojekt og støttet af en række virksomheder og organisationer er DBI, Teknologisk Institut og DTU om at opføre Danmarks første træhøjhus.

Et træhøjhus er både nemt at bygge og bæredygtigt

Træ som byggemateriale har to store fordele. Den ene skal ses i forbindelse med den globale megatrend, at mennesker strømmer til de store byer, hvilket skaber behov for flere boliger. Med lette trækonstruktioner er det realistisk at bygge oven på eksisterende bygninger. Den anden fordel hænger sammen med træs bæredygtighed. Træ er nemlig en fornyelig og CO2-neutral ressource i modsætning til stål og beton. Desuden er træ et let materiale, som kræver mindre energi til transport og håndtering. Og endelig kan udtjent træ brændes og derved spare kul eller olie.

Danmark er bagud

Interessen for træ som byggemateriale er global, og verden over er der et kapløb i gang om højere og højere træbygninger. Herhjemme er det en udbredt misforståelse, at det er forbudt at bygge højere end fire etager med bærende trækonstruktioner. Højdegrænsen stammer fra Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, som dog kun er en vejledning til opfyldelse af brandkrav i Bygningsreglementet. De danske brandkrav er funktionsbaserede, så der er ingen formelle hindringer, hvis man ellers kan dokumentere, at et højhus i træ lever op til Bygningsreglementets brandkrav.

Når Danmark har forholdsvis lidt træbyggeri, er det snarere et udtryk for tradition end for ingeniørmæssige problemer

Det skal projektet nu lave om på. Det løber i et år og lægger sig meget naturligt op ad et netop afsluttet InnoBYG-spireprojekt ’Fortættet byggeri med lette materialer’ udført i et samarbejde mellem DBI og CINARK. Læs mere om det i Brand & Sikring.

InnoBYG er Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri, som er byggebranchens innovationsnetværk. Forsknings- og Innovationsstyrelsen medfinansierer netværkets aktiviteter.