private rådgivere

Der er hårdt brug for at sætte viden i arbejde!

Af Thorkild E. Jensen, formand for CO-Industri og Dansk Metal, og Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS – Godkendt Teknologisk Service

Morten Østergaard og Ole Sohn har skudt arbejdet med Danmarks første innovationsstrategi i gang. Og tidspunktet er helt rigtigt.

I februar offentliggjorde EU-Kommissionen nemlig på sin nyeste opgørelse over de europæiske landes forsknings- og innovationsevne, at Danmarks vækst i innovationsevnen er den tredjedårligste i Europa, særligt hvad angår de små og mellemstore virksomheder. De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter spiller en afgørende rolle i udviklingen af konkrete innovationsløsninger for små og mellemstore virksomheder. GTS-institutternes placering i krydsfeltet mellem marked og forskning, sikrer gennem videnspredning fra forskningsmiljøerne, matchmaking mellem forskning og erhvervsliv samt teknologisk service, at virksomheder og samfund hurtigt kan få adgang til den rette viden på det rette tidspunkt.

Mens vi er stærke i Danmark, når det handler om at producere ny viden, så halter vi bagefter, når det handler om at omsætte viden til nye processer, ydelser og produkter. Det er problematisk, fordi det er dokumenteret, at virksomheder, der samarbejder aktivt om innovation har en markant forbedret produktivitet og øget værditilvækst i forhold til virksomheder, der ikke samarbejder.
I forbindelse med udformningen af den kommende innovationsstrategi bør ministrene derfor fremme og styrke samarbejdet mellem universiteter, erhvervsskoler, akademier, professionshøjskoler og GTS-institutter for at sikre, at ny viden stilles til rådighed og tages i anvendelse langt hurtigere end i dag.

Den ny strategi skal sikre, at vi får alle kræfter i spil. Her har GTS-institutterne ekspertisen til at være omdrejningspunkt for innovation og levere merværdiskabende løsninger på virksomhederes udfordringer.

At de danske virksomheder ikke får tilstrækkelig glæde af den opbyggede viden i forskningsmiljøerne er et alvorligt problem for væksten og arbejdspladserne i Danmark. Hvis vi skal klare os i fremtidens internationale konkurrence, skal vi blive langt bedre til at accelerere omsætningen af viden til innovation og vækst ved at gøre ny forskningsbaseret viden anvendelig for de små og mellemstore virksomheder. Det kræver nogen, der kan forstå forskerne og tale virksomhedernes sprog. Det har GTS opbygget en unik og dokumenteret kompetence til.

GTS-nettets skal fortsat være det centrale omdrejningspunkt, når der skal udvikles nye innovative løsninger, der samler kompetencer på tværs af virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner. Indsatsen over for de små og mellemstore virksomheder skal udbygges og styrkes, og det strategiske samarbejde med universiteterne øges markant. Alt sammen så GTS kan fortsætte med at sætte viden i arbejde.