Fremtidens cirkulære økonomi er trekantet

Der kan være rigtig god idé i genbrug. Dog kan det af flere grunde være svært at gå fra idé til konkret genbrugsløsning. I et nyt studie har Teknologisk Institut derfor analyseret nogle væsentlige udfordringer og  kernebetingelser for, at affald kan blive til nye råstoffer i fremtidens cirkulære økonomi.

I et nyt studie har Teknologisk Institut analyseret vilkårene for, hvordan affald kan blive til nye råstoffer i den cirkulære økonomi. Konklusionen er, at der er tre afgørende vilkår der skal på plads, før materialerne for alvor går i kredsløb. Teknologi, marked og miljø.

– De tre vilkår er helt afgørende for den cirkulære ressource økonomi, og det er derfor vi populært sagt kalder den cirkulære økonomi for trekantet. Modellen kan hjælpe med analyser af, hvor barriererne for den cirkulære økonomi findes og systemet ”propper til”. Hvis markedet fx ikke fungerer, så kan regulering måske afhjælpe det. Hvis teknologien ikke findes, så skal der måske sættes ind med forskning og udvikling, påpeger senior specialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Stig Yding har sammen med chefkonsulent Martin Eggert Hansen gennemført udviklingen af modellen og gennemgået vilkårene for en lang række materialer. Studiet Den Cirkulære Økonomi i Dansk Kontekst udgives i dag i form af en e-bog med analyse modeller om den cirkulære økonomi.

Høj kompleksitet

Stig Yding Sørensen påpeger, at den cirkulære ressourceøkonomi hurtigt bliver kompleks.

– Derfor kan det være vanskeligt at se, hvor man kan få effekt af en indsats. Analyse- modellerne, der præsenteres i rapporten, vil gøre det lettere at skabe overblik over, hvilke barrierer og udfordringer, der kan være før et konkret materiale som plastic eller byggematerialer kan indgå i den cirkulære ressource økonomi. Overblikket kan gøre det lettere for brancherne og politiske aktører at sætte ind, hvor det har størst effekt, siger Stig Yding Sørensen.

Modelarbejdet i bogen er foretaget under rammekontrakt 2016-18 om Cirkulære Ressource Økonomi for Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Læs mere og find rapporten her

Foto: Teknologisk Institut