Deltagelse i standardiseringskomitéer giver viden om el-sikkerhed

Formålet med sikkerhedsstandarder er blandt andet at implementere kravene til sikkerheden i krav fra markederne, fx EU’s direktiver. Kravene skal sikre, at risikoen for skader på folk, dyr, miljø og ejendom holdes nede på et acceptabelt niveau.

Af Søren Peter Petersen

FORCE Technology foretager akkrediteret el-sikkerhedstests. For at kunne gøre dette korrekt og fagligt kompetent er det nødvendigt med en konstant viden- og erfaringstilførsel. Deltagelse i standardiseringsarbejdet er et vigtigt aktiv i at udbygge og udvikle denne vide.

Fageksperter fra FORCE Technologys el-sikkerhedsgruppe deltager i flere forskellige nationale standardiseringskomiteer:

  • S608 (IEC TC108), Safety of electronic equipment within the field of audio/video, information technology and communication technology. IEC TC108 udvikler IEC 62368-serien, der i EU skal erstatte EN 60950 og EN 60065 fra 20. juni 2019 (der er lidt usikkerhed om datoen holder).
  • S562 (IEC TC62), der udvikler IEC 60601-serien for Medical electrical equipment.
  • Der er pt. ingen national standardiseringskomite til IEC TC 66. Hos Force Technology holder man sig derfor orienteret ved at modtage materialet fra møderne i IEC TC 66. IEC TC 66 udvikler IEC 61010-serien, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use.

Hvorfor deltage i disse standardiseringsgrupper?

Der er flere forskellige årsager til, at FORCE Technology deltager i disse standardiseringsgrupper:

  • På forkant med udviklingen

Et vigtigt formål er, at vi er på forkant med udviklingen af sikkerhedsstandarderne. Deltagelse i møder, referater, draft-standarder, arbejdspapirer, kommentarer fra de andre medlemmer m.m. gør, at vi relativt nemt kan holde os ajour med de formål, tanker og planer, der findes for de enkelte standarder. Det giver os gode muligheder for at forudse, hvordan de endelige standarder bliver og indrette vores prøvningsydelser derefter, så de er klar til vores kunder, når de får behov for det.

  • Indflydelse

De nationale komiteer er det nationale talerør, hvorigennem vi kan kommentere og stille forslag til ændringer af standarderne. Herved får vi en vis indflydelse på de kommende standarder, fx at de danske afvigelser bliver tilgodeset.

  • Udveksling af erfaring

Feedback fra andre testhuse, fabrikanter og myndigheder viser om standarderne kan bruges i praksis. Som testhus afprøver vi dagligt disse standarder i praksis, men erfaringen fra fabrikanterne bidrager i høj grad til det, der er svært at implementere, og fx hvad der er vanskeligt eller meningsløst at kræve eller utilstrækkeligt for at opfylde standardernes formål. Nemlig formålet om er at minimere risikoen for skader forvoldt af elektrisk og elektronisk udstyr.

Læs mere her

Yderligere information

For yderligere om el-sikkerhedstest og standardiseringskomitéerne kontakt Poul Østergaard Madsen, seniorkonsulent, FORCE Technology, poem@force.dk eller Søren P. Petersen, seniorkonsulent, FORCE Technology, spp@force.dk.