DELTA-projekt sætter fokus på støjgener, støj og helbred

Mange mennesker lider under støj hjemme og på arbejdet. For meget støj går ud over trivslen. Støjgener kan medføre stresssymptomer, der igen kan være ødelæggende for helbredet – og på sigt kan det medføre for tidlig død.

I Danmark skønnes 723.000 boliger ifølge Miljøstyrelsen at være udsat for vejstøj over de vejledende grænseværdier. Men selv ved støjniveauer svarende til de vejledende grænseværdier vil ca. 10 % af befolkningen føle sig stærkt generet. Ydermere indikerer den seneste forskning, at flere hundrede mennesker dør før tiden – afledt af gener og helbredsmæssige forringelser på grund af trafikstøj.

Med den voksende trafik og udbygning af infrastruktur er der behov for at øge fokus på de støjgene- og helbredsmæssige effekter for mennesker.

Andre former for støj

Men det er ikke kun vejstøj, der er synderen. Mange mennesker er generet af støj fra andre kilder. Det kan være jernbaner, industrier og det kan være støj fra naboer, værtshuse, gadefester osv. For eksempel er den nationale planlægning af vindmøller praktisk taget gået i stå på grund af frygten for den helbredsmæssige virkning af vindmøllestøj.

Der mangler initiativer, der fokuserer på at omsætte den nyeste viden om de helbredsmæssige effekter af støj til planlægning og udvikling af nye produkter.

Kunderne er med

I et treårigt projekt frem til 2018 sætter DELTA fokus på de gene- og helbredsmæssige virkninger af støjen. Projektet skal ende op med en vifte af videnbaserede serviceydelser, som skal være til rådighed for danske virksomheder og myndigheder – og de skal selv medvirke til at prioritere og definere ydelserne. Det er en del af GTS-institutternes primære virke. Mange af de primære interessenter vil blive involveret og taget med på råd i projektets udvikling.

Det skal laves frem til udgangen af 2018

Træerne vokser jo sjældent ind i himlen. Projektet er begrænset og berammet til ca. tre mandår – ét pr. år fra 2016 til 2018.

De tre overordnede formål er at:

  • Indsamle og strukturere den eksisterende internationale og danske viden om støj, støjgener og helbred
  • Omdanne og anvende denne viden til udvikling af services til gavn for danske virksomheder og myndigheder
  • Formidle den opnåede viden til virksomheder, myndigheder og borgere med interesse for de helbredsmæssige virkninger af støjpåvirkning.

Forskellige støjkilder er med

Støjgener optræder i mange forklædninger, men i dette projekt fokuseres på nogle af de væsentligste:

  • Støj fra trafik, dvs. veje, jernbaner og fly
  • Støj fra industri
  • Støj i lokaler til undervisning og fremstilling, i kontorer og hjemme i boligen
  • Støj fra energiproducerende anlæg – primært vindmøller.

Hvor kan du høre mere?

DELTA vil løbende annoncere om formidlingen af resultaterne. Allerede nu kan du se GTS-instituttets 4 indlæg (på engelsk) fra Internoise i Hamborg i august 2016

Road noise auralisations for planning new roads Internoise 2016

Open windows with better sound insulation Internoise 2016

Noise annoyance form urban roads and motorways Internoise 2016

Big noise data for wind turbines Internoise 2016

Instituttet vil også deltage i borgermøder, på gå-hjem-møder og på danske og internationale konferencer, messer og fagdage.

Allerede nu kan du tilmelde dig et gå-hjem-møde den 30. november 2016

Den opnåede viden vil bl.a. blive gjort tilgængelig på DELTA Akustik’s hjemmeside.

Har du ønsker om at høre mere om projektet – eller eventuelt i at medvirke – hører DELTA gerne fra dig. Kontakt de to projektledere Per Finne og Torben Holm Pedersen – måske de kan bruge dine meninger og hjælp. Resten af DELTA Akustik kan du møde her.