FORCE Technology

DELTA og FORCE Technology fusionerer

DELTA og FORCE Technology fusionerer med FORCE Technology som den fortsættende juridiske enhed med virkning fra 1. januar 2016. Sammen vil de to GTS-institutter kunne servicere industrien i hele værdikæden, fra den første idé til godkendelse af produktet og eftersyn i produktion.

-I disse år sker der internationalt en koncentration af de højteknologiske videnressourcer, fortæller Erik Søndergaard, bestyrelsesformand i FORCE Technology. Alene i vores nærområder Sverige, Norge, Tyskland og Belgien er der gennemført store fusioner for at sikre stærke og specialiserede kompetencer inden for forskning og udvikling. I samme periode viser analyser, at danske virksomheder i højere grad søger ny viden internationalt. Derfor er fusionen mellem FORCE Technology og DELTA oplagt.

Den 4. industrielle revolution

I disse år taler hele verden om den 4. industrielle revolution, der medfører både muligheder og udfordringer for danske virksomheder. Milliarder af mennesker og produkter bliver forbundet via mobile enheder med en hidtil uset computerkraft og adgang til viden.

De to direktører fortsætter:

-Tilsammen kan vi støtte op om den praktiske digitalisering af de brancher og produktionssystemer, som DELTA og FORCE Technology allerede i dag støtter i henholdsvis produktudvikling og drift. Vi kan hjælpe til en reel implementering af Industri 4.0 i Danmark og Skandinavien ved avancerede sensornetværk og automatiseret monitorering. Vi kan endelig komme til at koble erfaringerne fra driften tilbage til produktudviklingen og dermed skabe grobunden for digital læring og nye forretningsmodeller. Det er vores mål at udvikle og kunne tilbyde denne infrastruktur for at skabe vækst i industrien.

Den nye organisation kommer ikke alene at kunne tilbyde flere unikke kompetencer og dække en større del af industriens behov.

-Sammen kommer vi til at kunne servicere industrien i hele værdikæden, fra den første idé til godkendelse af produktet og eftersyn i produktion. Og det hele i en ny og digitaliseret verden, fortæller Ernst Tiedemann, adm. direktør i FORCE Technology. De to direktører er samstemmende omkring visionen: FORCE Technology har en stærk position bl.a. i produktions-Danmark, eksempelvis materiale-, sammenføjnings-, prøvnings-, sensor-, simulerings- og robotteknologi. DELTA står stærkt inden for sensorer samt kompleks elektronik og elektroniske systemer. Når vi kombinerer vores styrker skaber vi et helt unikt kompetencehus til gavn for dansk industri med potentiale på den internationale scene.

GTS-foreningen glæder sig over fusionen:

-Fusionen rummer rigtig mange spændende muligheder for udvikling af nye videnområder til gavn for dansk industri. Evnen til at håndtere den stadig mere markante digitalisering af produktion og services bliver stadig mere afgørende på tværs af mange sektorer. Her er brug for styrkede kompetencer, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Fusionen åbner for ledelsesskifte

Med fusionen fratræder Ernst Tiedemann som adm. direktør for FORCE Technology pr. 30. april 2016, og indtræder samtidigt som bestyrelsesformand for den nye organisation. Med i den nye bestyrelse indtræder også DELTA’s bestyrelsesformand Jesper Haugaard.

Ernst Tiedemann overlader den 1. maj 2016 stafetten til den nye adm. direktør Øjvind Andersen Clement, der i dag fungerer som økonomidirektør i FORCE Technology. Han udgør direktionen for det fusionerede selskab sammen med DELTAs hidtidige adm. direktør Juan Farré som bliver teknisk direktør. Dermed er der såvel i bestyrelse og ledelse sikret kontinuitet.

Læs mere her