Debat: Forskningsstrategi er ikke nok

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort en publikation, der kortlægger erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling (FoU). Der er både gode og dårlige nyheder. 

Den gode nyhed er, at opgørelsen viser, at FoU-aktive virksomheder opnår en markant årlig produktivitetstilvækst, når de indgår i et forskningssamarbejde med et GTS-institut eller et universitet. Den dårlige nyhed er, at antallet af FoU-aktive virksomheder skønnes at være faldet med 28 pct. fra 2009 til 2015.

Samtidig viser kortlægningen, at 64 store virksomheder står for en stigende andel af erhvervslivets samlede forskningsinvesteringer, så de i 2015 stod for 56 pct. af alle forskningsinvesteringerne. De store virksomheder er altså ved at give de små og mellemstore virksomheder (smv’er) baghjul, og det kræver handling nu.

Derfor er det godt, at regeringen for nylig offentliggjorde en ny strategi for forskning og innovation. Problemet er, at strategien ikke tydeligt tager livtag med den faktiske udvikling, hvor behovet for anvendelse af forskning står lysende klart.

Strategien har sit primære fokus på excellent forskning og nobelpriser og knap så meget på anvendelse af forskning.

Derfor opfordrer jeg regeringen og Folketinget til at opprioritere og igangsætte initiativer, der stimulerer bredden af dansk erhvervsliv til at komme i gang med forskningsinvesteringer og – samarbejde.

En strategi rykker ikke noget i sig selv. Der skal handling til, og GTS deltager gerne, så flere smv’er kommer med på vognen.

Debatindlægget har været bragt i Børsen d. 10. januar 2018 – se her hvis du har abonnement