I fremtiden bliver det billigere og enklere at udvikle nye produkter for producenter takket være DBI’s nye resultatkontrakt. Den indeholder bl.a. et projekt, der skal udvikle en mini-SBI-test, som skal gøre det nemmere at forudsige, hvordan et produkt klarer den større og dyrere SBI-test.

Det kan være svært at forudsige, om et produkt har de rette brandtekniske egenskaber. SBI-testen, som alle produkter skal igennem for at komme på markedet, er en dyr måde at afgøre det på. Testen er både dyr i sig selv og kræver meget forberedelse og arbejde af producenten.

Derfor udfører DBI mindre tests og modellering, der kan sige noget om et produkts egenskaber og give en indikation af, hvordan produktet vil præstere ved en fuldskalatest. Og snart kommer der endnu et redskab til den værktøjskasse.

“Mikroskalatests er billigere og derfor et godt værktøj i produktudviklingen. Men de giver viden om nogle andre parametre og er meget anderledes end SBI-testen. Derfor udvikler vi nu en mini-SBI-test, der får de samme fysiske karakteristika som SBI-testen, men som vil være mindre og billigere og dermed mere velegnet til produktudvikling. Testen bliver et ekstra værktøj, der vil minde mere om den endelige prøvning end de eksisterende mikroskalatests”, siger Aqqalu Ruge, der er Project Manager i Advanced Services.

Mini-SBI-testen er en del af DBI’s nye resultatkontrakt, der skal give bedre grundlag for produktudvikling for producenter. Håbet er, at mini-SBI-testen på sigt både kan skabe overblik over, hvordan resultaterne fra mikroskalatests kan bruges til at forudsige en SBI-test, og at mini-SBI-testen i sig selv giver et godt grundlag for at vurdere, hvordan et produkt vil klare en SBI-test.

Læs mere på DBI’s hjemmeside

Læs mere om resultatkontrakter med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på bedreinnovation.dk

Foto: DBI