DBI-projekt baner vejen for sikrere letvægtsskibe

Der er behov for særlig træning af mandskabet på letvægtsskibe, for det er ofte mennesker, der er årsag til uheldene på dem. Det står fast efter DBI’s forskningsprojekt ‘Nye brandstrategier efter Umoe Ventus’. 

Da det lille letvægtsfartøj Umoe Ventus brød i brand og sank ud for Bagenkop i det sydfynske øhav i december 2015, var det et klart eksempel på de risici, som kompositskibe bringer med sig. I projektet ‘Nye brandstrategier efter Umoe Ventus’ har DBI set nærmere på omstændighederne ved forliset for derved at forbedre sikkerheden på kompositskibe.

– Ud over branden på Umoe Ventus har vi undersøgt en lang række brandhændelser på andre kompositfortøjer, og næsten alle uheld kan spores tilbage til menneskelig adfærd – som oftest dårligt udført vedligehold, siger projektleder hos DBI, Thomas Hulin, og fortsætter:

– Og noget, der ikke er et problem på et stålskib, kan vise sig problematisk på et kompositskib, fordi materialeegenskaberne er anderledes der.

For lidt viden om komposit

Projektet viser også, at skaderne oftest er minimale, når der sker hændelser, man har forudset og forberedt sig på, da man designede skibet. Men sker der uforudsete hændelser, er situationen en anden. De anderledes materialeegenskaber for komposit betyder, at besætningen ikke har mulighed for at agere, som de er trænet til, nemlig at håndtere hændelser på stålskibe, hvor der typisk er mere tid til at handle end på kompositskibe.

– Derfor er der behov for, at besætningen på kompositskibe også bliver trænet i at håndtere uforudsete hændelser hurtigt ved hjælp af kreativitet og tilpasningsevne. Generelt ved besætninger for lidt om, hvad det indebærer, at et skib er bygget af komposit. Modsat stål kan det brænde, og man kan ikke hælde vand på ydersiden for at køle det, som man kan med stål, fordi komposit isolerer, siger Thomas Hulin.

Første skridt mod ny retningslinje

Det er ikke kun den menneskelige forståelse, der udfordres af kompositskibene. Også retningslinjerne tager udgangspunkt i stålkonstruktioner. Dog er der forskel på, hvad der udgør et risikoområde på et kompositskib og på et stålskib.

Baseret på den nye viden definerer projektet en række metoder til at forbedre sikkerheden, både i forhold til konstruktionen og besætningen. Håbet er, at projektet og anvisningerne kan blive det første skridt mod en konkret og eksplicit retningslinje for design af kompositskibe.

Projektet er støttet af Den Maritime Fond og løb fra marts 2017 til februar 2018. Ud over DBI deltog også OSK-ShipTech A/S.

Læs artiklen og en masse andet interessant i det nyeste nummer af Brand & Sikring