DBI Certification A/S vil certificere brandrådgivere

Med den nye certificeringsordning for teknisk byggesagsbehandling skal mange brandrådgivere certificeres. DBI Certification A/S står klar til at påtage sig rollen som certificeringsorgan i den nye ordning.

Den 1. januar 2018 forventes den tekniske byggesagsbehandling flyttet fra de kommunale myndigheder til certificerede rådgivere. Det betyder, at også mange brandrådgivere skal personcertificeres.

Med mange års akkrediteringserfaring er DBI’s datterselskab, DBI Certification A/S, godt rustet til den opgave og søger nu om akkreditering hos DANAK, så virksomheden kan være klar til at certificere brandrådgivere fra årsskiftet.

– For DBI Certification drejer det sig om at bidrage til et højt brandsikkerhedsniveau i Danmark. Derfor vil vi gerne være med til at sikre et højt kvalitetsniveau af de certificerede brandrådgivere. Og som certificeringshus er vi vant til at holde fokus på akkreditering og uvildighed, siger Anders Frost-Jensen, der er direktør for DBI Certification A/S.

Bedømmelsesudvalg og referenceudvalg

I det bedømmelsesudvalg, som certificeringsorganet skal nedsætte ifølge bekendtgørelsen, agter DBI Certification A/S at inddrage en lang række uvildige branchefolk og kompetencer, man kan trække på, alt efter hvem der skal certificeres, og hvilket certificeringsniveau der er behov for i det givne tilfælde.

For at sikre det rigtige kvalitetsniveau har DBI Certification A/S desuden i sinde at danne et referenceudvalg med repræsentanter fra forskellige relevante aktører inden for byggebranchen.

– Referenceudvalget skal udstikke de overordnede rammer og desuden bl.a. træde til i tilfælde af eventuelle tvister, fortæller Anders Frost-Jensen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender den endelige bekendtgørelse til EU i september, hvorefter der ikke forventes at komme nogen større ændringer. Dermed burde vi snart have et klart billede af den nye ordning.

Læs mere om certificeringsordningen her