Data fra satellitter kan bruges i forretningen

I øjeblikket omfatter den danske rumindustri omkring 150 virksomheder. Nye muligheder er på vej, og det vil måske få antallet til at stige i fremtiden.

I øjeblikket sker der en stigning i antallet af helt små satellitter, såkaldte nanosatellitter, og samtidig bliver EU’s store satellitprogrammer – Galileo og Copernicus – i disse år operationelle. Data herfra bliver stillet gratis til rådighed for virksomheder, og det åbner for helt nye services og produkter inden for navigation og overvågning.

Desuden har Danmark fået sin første nationale rumstrategi, der også viser, at der er et stort forretningspotentiale.

Spørgsmålet er, hvordan man omsætter dataene fra satellitter til services og arbejdspladser. Det blev der vist eksempler på, da et konsortium af flere innovationsnetværk og GTS-institutter præsenterede forretningsmulighederne den 23. marts 2017 på Planetariet.

Læs meget mere her