Data hjælper med at reducere dødeligheden blandt pattegrise

Dødelighed blandt pattegrise er et stort problem for svineindustrien. Omkring en fjerdedel af alle pattegrise dør under fødslen eller i løbet af de første døgn – blandt andet på grund af iltmangel. Men et termokamera, en app og en lærende algoritme, der kan detektere, hvor lang tid der går mellem fødslerne, er ingredienserne i en løsning, som skal hjælpe landmændene med at nedbringe dødeligheden blandt pattegrisene. 

Bag løsningen står Morten Bo Mikkelsen og Jakob Boss Skårhøj, der udgør opstartsfirmaet Farrowtech. Sidstnævnte er vokset op på en svinefarm syd for Aalborg og har været med til at tage imod en masse døde pattegrise på sin fars gård. Ideen til virksomheden fik de på et tidspunkt, hvor der var meget fokus på dødelighed blandt pattegrise i medierne. De gik i gang med at undersøge, hvordan man kunne løse problemet og kom op med ideen til, at man kan bruge et termokamera til at detektere fødslerne.

“Flere studier viser, at man kan redde mange af de her grise, hvis man holder øje med, at intervallet mellem fødslerne ikke overstiger en kritisk tidsgrænse. Hvis der går for lang tid, så bør landmanden gå ud i stalden og trække grisen ud. Men manuel faringsovervågning er dyrt i ekstra arbejdskraft,” forklarer Morten Bo Mikkelsen.

Termokamera tracker fødslen

Kernen i Morten og Jakobs løsning er detektion af fødselstidspunkterne. Det lyder som en simpel udfordring, men det er faktisk en kompleks opgave. En so får i gennemsnit knap 18 pattegrise pr. kuld, så de nyfødte pattegrise er ofte delvist skjulte bag andre pattegrise eller bag dele af staldinventaret.

“Det gør det svært at bruge et standardkamera og de analysemetoder, der knytter sig til det. Det er her, at vores ide med at bruge termografi er en virkelig god løsning. Fordi en pattegris er varm, når den bliver født, og fremstår som klart det varmeste i billedet, så betyder det, at man bare skal se en lille del af pattegrisen for at algoritmen kan detektere, at der er tale om en fødsel,” forklarer Morten Bo Mikkelsen.

Læs hele artiklen her