Dansk virksomhed godkendt som ETV-enhed

EU’s program for verifikation af miljøteknologier (ETV) har fået en dansk verifikationsenhed.

DS Certificering er i et tæt samarbejde med DHI og andre partnere i DANETV blevet akkrediteret til at verificere miljøteknologier inden for EU’s verifikationsprogram for miljøteknologier.

EU’s program dækker teknologier indenfor tre områder (affald & ressourcer, vand og energi). Derudover dækker akkrediteringen yderligere fire danske DANETV-teknologiområder (luft, jord og grundvand, renere produktion og processer og miljøteknologier til landbrug).

Der er forventning om, at alle syv teknologiområder med tiden vil inkluderes i EU’s ETV-program.

Læs mere og se videoen om verifikation af miljøteknologier.