dansk viden

Dansk viden kan hjælpe forurenet jord kloden rundt

I den danske branche er der stærke kompetencer inden for oprensning af forurenet jord, men det bliver ikke markedsført godt nok. Derfor DHI blandt initiativtagerne til et nyt White Paper, som præsenterer dansk viden og erfaringer om oprensning af forurenet jord.

Bedre markedsføring af dansk viden kan hjælpe det globale miljø

Globalt set er jord og grundvand mange steder voldsomt forurenet. Hvis dansk viden kan markedsføres bedre, så kan disse stedet forbedres. Med det udgangspunkt tog DHI initiativ til: ”A Common Ground for Clean Soil”, et White Paper om oprensning af forurenet jord, som er blevet færdigudviklet af Danish Soil Partnership, CLEAN og State of Green med bidrag fra førende danske virksomheder på området.

DHI har omfattende teoretisk og praktisk viden om stoffers betydning for jord og grundvand og et solidt kendskab til danske virksomheder på området. Derfor har de været med til at finde cases og redigere dette White Paper, som kan fremme små og store danske virksomheders muligheder for at markedsføre deres kompetencer omkring jord og grundvand.