Dansk forskning

Dansk forskning er i top

Dansk forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft. Sådan lyder konklusionerne i dette års ”Forskningsbarometer”, som giver et overblik over dansk forskning og sætter dansk forskning ind i en international kontekst.

Den danske forskningsproduktion er stor sammenlignet med andre lande. Kun Schweiz og Island producerer flere videnskabelige publikationer per indbygger end Danmark. Samtidig har dansk forskning høj videnskabelig gennemslagskraft. Målt på citationer per videnskabelige publikationer ligger Danmark nummer fire på landelisten. Og ser man andelen af landenes publikationer, som er blandt de 10% mest citerede videnskabelige publikationer, indtager Danmark en tredjeplads.

Dansk forskning skal give nye løsninger

Den 14.-15. januar samler uddannelses- og forskningsministeren Esben Lunde Larsen 100 repræsentanter fra videninstitutioner, virksomheder og organisationer – heriblandt Ragnar Heldt Nielsen, direktøren i GTS-foreningen – Forsknings- og Innovationsmødet 2016. Sammen skal de diskutere, hvordan forskning bedst muligt bidrager til udvikling af nye løsninger og ideer, og dermed på sigt fører til vækst, beskæftigelse og øget velfærd.

Overskriften på dette års Forsknings- og Innovationsmøde er “Fra viden til værdi”.

– De seneste 15 år er forskningsinstitutionerne blevet markant bedre til at omsætte den viden, de frembringer. Men vi kan blive endnu bedre. Derfor ser jeg frem til at drøfte, hvordan vi kan fjerne eventuelle barrierer for udveksling af viden mellem institutionerne og det omgivende samfund. Kan vi for eksempel gøre det lettere for forskerne at skifte frem og tilbage mellem universitetet og erhvervslivet? Eller kan vi bedre end i dag gøre universiteterne til rugekasse for nye iværksættere? Det er emner som disse, jeg vil diskutere med deltagerne på mødet, siger Esben Lunde Larsen.

Om “Forskningsbarometeret”

  • Forskningsbarometeret’ bygger på internationale data vedrørende forskning, EU-forskningsmidler og ph.d.-grader samt videnskabelige publikationer og citationer.
  • Barometeret rummer også landesammenligninger af offentlig forskning fordelt på videnskabelige hovedområder.
  • Årets udgave indeholder, som noget nyt, en landesammenligning af de prestigefyldte bevillinger fra ERC – Det Europæiske Forskningsråd.
  • Forskningsbarometeret, der årligt udgives af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er rettet mod alle med interesse for forskningsområdet. Det primære formål er at skabe faktuelt overblik over den danske forskningsprofil og med få centrale indikatorer sætte dansk forskning ind i en international kontekst.
  • Læs hele publikationen (PDF)