Danmarks Innovationsfond

Danmarks Innovationsfond

Af Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen

I starten af oktober blev alle Folketingets partier enige om lovforslaget til Danmarks Innovationsfond. Det er godt at se, at alle partierne vil styrke dansk vækst og innovation.

For GTS betyder det nye lovforslag, at vi får et nyt ophæng og fremover kommer til at høre direkte under Uddannelsesministeriet. Det ser vi som en anerkendelse af GTS-nettets institutionelle kapacitet.

Samlet set er der tale om et godt lovforslag, men her i høringsfasen spiller vi ind med tre konkrete forslag til forbedringer.

For det første står der i lovforslaget, at fondens formål bl.a. er at øge andelen af innovative virksomheder. Men hvor der er en vilje i lovforslaget, så er vejen hertil for uklar. Derfor bør der i formålsbeskrivelsen være et klart fokus på, at viden udviklet i projekter skal kunne bruges i et bredere udsnit af de danske virksomheder. Det kan bl.a. ske ved, at fonden fordeler midlerne, så den understøtter forankring, forædling og videreformidling af forsknings- og udviklingsaktiviteter til gavn for især små og mellemstore virksomheder.

For det andet skal dette styrkede fokus understøttes i bestyrelsen ved at sikre, at de tilsvarende kompetencer er til stede. Til gengæld virker kravet om at et flertal af fondens medlemmer skal være udøvende forskere for begrænsende, det vil være tilstrækkeligt, at de er forskningskyndige. Det centrale er, at sikre indflydelse til dem, der har egentlig erfaring med at omdanne viden til vækst og arbejdspladser.

For det tredje står der i lovforslaget, at bevillingerne skal ske efter ensartede retningslinjer. Hvis GTS-institutterne skal påtage sig en central rolle med at sikre, at projekterne viser ud over sig selv og bliver til glæde for de mange virksomheder, så bør man bevare den RTI fastlagte metode for omkostningsberegning i den nye fond. Derefter kan finansieringen tilpasses efter, hvor markedsnært det enkelte projekt er, samt hvilken rolle GTS-institutterne spiller heri.

Læs høringssvaret.