DELTA

Danmark som telemedicinsk foregangsland

Af Dorthe Christiansen, informationschef, GTS – Godkendt Teknologisk Service

Flere ældre med livsstilssygdomme og kroniske lidelser har ført til en stigende efterspørgsel efter telemedicinske løsninger. Ikke bare i Danmark, men i hele verden.

Den store udfordring er, at selv om der findes mange gode produkter og produktideer, så kan det være en udfordring for producenten at skabe et marked for produktet, fordi de eksisterende løsninger inden for sundhed og velfærd er lukkede systemer, der som regel ikke kan tale sammen med nye produkter. Samtidig sidder patienterne med et større antal løsninger i hjemmet, der heller ikke spiller sammen. Det må simpelthen kunne gøres smartere, mener parterne bag projektet ”Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland”:

”Danmark har et stort potentiale for at blive foregangsland inden for udvikling og afprøvning af moderne, fleksibel telemedicin. Men samtidig er der risiko for, at udviklingen går uden om de danske virksomheder, fordi vi herhjemme hidtil mest har lavet enkeltstående, isolerede løsninger – og når der endelig bruges standarder, er det standarder, der kun findes i Danmark. Derfor skal vi udvikle sundheds-it på en ny måde, siger Morten Kyng, der er forskningschef på Alexandra Instituttet og fortsætter:

”Med projektet får vi mulighed for at udvikle en overordnet ramme – en slags økosystem. Med udgangspunkt i denne ramme kan telemedicinsk udstyr fremover tale sammen og udgangspunktet er internationale standarder. Dermed bliver data tilgængelige på tværs af aktører, og der kan udvikles fleksible løsninger, der matcher brugernes behov og ønsker. Det betyder konkret, at producenten af fx et blodtryksapparat, kan koncentrere sig om det, virksomheden er god til, nemlig at udvikle og forbedre sit produkt og slippe for at forholde sig til, hvordan data skal sendes fra det ene til det andet sted.”

Til gavn for danske virksomheder

Projektet bliver især til gavn for danske virksomheder, der udvikler teknologiske produkter til social, sundheds- og velfærdsområdet. Det kan fx være virksomheder, der udvikler sensorer, der kan måle og overvåge borgerens helbredstilstand. En af dem, der glæder sig over aktiviteten, er Henrik Ibsen, Direktør i Silverbullet, der tilbyder konsulentydelser herunder udvikling af it-løsninger til bl.a. det danske sundhedsvæsen. Henrik Ibsen siger:

”I dag er både danske patienter og vores forretning kraftigt hæmmet af, at telemedicinske systemer er lukkede implementeringer fra ende til anden, der stort set ikke kan tale sammen. For virksomheder som os er vejen frem fælles adgang til sundhedsdata og en sammenhængende infrastruktur. Og med realiseringen af dette projekt kan vi fremover fokusere på de gode forretningsmuligheder. Derfor glæder jeg mig over den telemedicinske satsning.”

Nyt eksporteventyr?

Fordi projektet i udformningen af den nye overordnede ramme tager udgangspunkt i internationale standarder vil virksomhedernes vej ud på eksportmarkederne blive meget kortere:

”Vi har en klar ambition om, at projektet skal gøre det nemt for virksomhederne at sælge deres løsning på det internationale marked. Det er baggrunden for, at vi allerede fra start tager udgangspunkt i internationale standarder. Dermed understøtter vi, at fremtidens dansk-producerede telemedicin- og velfærdsprodukter er klar til eksport til udlandet”, fortæller Morten Kyng.

Fakta

Resultatkontrakten ”Kickstart af Danmark som telemedicinsk foregangsland” er indgået mellem Rådet for Teknologi og Innovation og de fire GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DELTA, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Læs mere om projektet på bedreinnovation.dk