Danmark skal være digital frontløber

Der er indgået en politisk aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om initiativer for Danmarks digitale vækst. GTS glæder sig over aftalen, der indeholder gode initiativer, der vil styrke digitaliseringen af Danmark. 

Formålet med aftalen er at sikre, at Danmark i fremtiden udnytter mulighederne i ny teknologi til at skabe mere velstand, bedre velfærd og arbejdspladser med mindre nedslidning.

”Vi ønsker, at Danmark skal være en digital frontløber. Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har afsat knap 1 mia. kr. frem mod 2025, og med initiativerne går vi offensivt ind i den digitale omstilling, så virksomheder og den enkelte i endnu højere grad kan udnytte mulighederne i de nye teknologier til gavn for vækst og beskæftigelse”, siger Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Initiativer inden for seks områder

Med aftalen bliver der sat gang i initiativer inden for seks områder:

  • Digital hub for et styrket vækstmiljø
  • Digitalt løft af små og mellemstore virksomheder
  • Digitale kompetencer til alle
  • Data som vækstdriver i erhvervslivet
  • Agil erhvervsrettet regulering
  • Styrket IT-sikkerhed i virksomhederne

Digital Hub Denmark

Aftalen betyder bl.a. etableringen af Digital Hub Denmark. Hubben har til formål at skabe et vækstmiljø omkring brugen af nye digitale teknologier som Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things. Hubben drives som et offentligt-privat partnerskab mellem regeringen og Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finans Danmark.

SMV:Digital

Et andet initiativ i aftalen er indsatsen SMV:Digital. Denne indsats skal løfte digitaliseringen af de mindste virksomheder, der generelt er mindre digitale end de store virksomheder. Indsatsen indeholder bl.a. rådgivning om automatisering og brug af de nyeste teknologier samt oprettelse af et E-handelscenter målrettet små og mellemstore virksomheder.

Teknologipagt

Med aftalen bliver der også afsat midler til at etablere en Teknologipagt. Her vil regeringen i tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsessystemet understøtte, at flere unge interesserer sig for og uddanner sig inden for digitale og teknologiske kompetencer.

GTS glæder sig over aftalen

”Der er brug for initiativer, der understøtter virksomheders brug af nye digitale teknologier, fordi det skaber innovation og styrker dansk konkurrenceevne. Derfor glæder vi os meget over aftalen og ikke mindst over, at der med aftalen bliver afsat endnu flere midler til Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion via indsatsen SMV:Digital. GTS er en del af Erhvervspartnerskabet, og vi glæder vi os til også i det regi at være med til at fremme anvendelsen af digitale teknologier i små og mellemstore danske virksomheder”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Læs mere her