videnspredning videnspredningsrapport

Danmark skal sætte turbo på videnspredning

Af direktør i GTS – Godkendt Teknologisk Service, Ragnar Heldt Nielsen

Danmark er fortsat ramt af finanskrisen, og samtidig bliver vi overhalet inden om på flere af de afgørende parametre for udvikling og vækst. Der er brug for hurtig handling. Viden skal omsættes til vækst.

Danmarks nye minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, har den seneste tid været i de danske medier med et ønske om en ny dansk innovationsstrategi. I GTS er vi meget positive over dette initiativ, for der er ingen tvivl om, at Danmark har brug for nye strategier, hvis vi skal klare os fornuftigt ud af krisen.

Men samtidig vi vil gerne opfordre ministeren til at inddrage alle innovationsaktørerne i udviklingen af den nye strategi og ikke blot have fokus på erhvervslivets samspil med universiteterne – det risikerer kun at være til gavn for få store virksomheder.

For os at se er et af de store problemer i Danmark, at samfundet får alt for lidt ud af sin investering i forskning, og det skyldes, at der ikke har været balance mellem forskningsinvesteringerne og indsatsen for at få viden i arbejde. Der er de senere år så at sige puttet stadig mere viden på tanken, men kanalerne til at få viden ud er ikke tilsvarende justeret. Den gode nyhed er, at det rent faktisk er muligt at få viden i arbejde – hurtigt!

Danmark har med GTS-nettet allerede opbygget et system til at sikre, at viden kommer i anvendelse i erhvervslivet. Med de rigtige virkemidler kan virksomhederne hurtigere få glæde af ny viden og teknologi – og det er først og fremmest det, virksomhederne har brug for. Hvordan det kan lade sig gøre, giver vi vores anbefalinger til i publikationen ”Mere viden skal i arbejde”.

Videnspredning til danske SMV’er

For at hjælpe de danske SMV’er med videnopbygning her og nu, er der brug for flere ting som:

  • En differentieret og målrettet innovationsindsats, der møder virksomhederne helt tæt på, dér hvor de er i deres dagligdag, så produktiviteten kan øges og deres aktiviteter i Danmark kan fastholdes. Indsatsen skal være målrettet udvalgte brancher og deres specifikke behov.
  • En særlig indsats for at nå ud til virksomheder uden tradition for vidensamarbejde, det kan bl.a. ske gennem et styrket samarbejde mellem erhvervsskoler og GTS.
  • Langt mere viden fra universiteterne skal komme virksomhederne til gode. Derfor peger vi på behovet for et intensiveret samarbejde mellem GTS og universiteter med særlig fokus på at få ny viden ud at virke hos SMV’erne.
  • Endelig mener vi, at der er brug for at gøre langt mere i forhold til at hjælpe SMV’erne med at hjemtage international viden.

I forhold til diskussionerne af, hvad Danmark skal leve af i fremtiden, er der brug for, at skåltalerne bliver ført ud i livet: Hvad er det konkrete indhold i de danske styrkepositioner, og hvordan får Danmark markeret sig inden for disse?

Den viden kan GTS byde ind med, og vi kan samtidig være en stærk partner, når nye løsninger skal findes. GTS er bl.a. stærke inden for energi, miljø og vandområdet – og de senere år har vi bygget viden op i forhold til velfærdsteknologier. GTS anbefaler, at der fremover satser på langt flere strategiske samarbejder på tværs af de ni GTS-institutter. Herudover er der brug for flere partnerskaber mellem GTS-institutter og andre relevante aktører som universiteter og virksomheder.

Læs meget mere om vores anbefalinger i publikationen: Mere viden skal i arbejde