Danmark får en 12. plads i global konkurrenceevne

For tredje år i træk ligger Danmark på 12. pladsen i World Economic Forums årlige måling af landenes konkurrenceevne. Schweiz holder sig på 1. pladsen og USA er rykket frem på en 2. plads. 

I målingen bliver Danmark bl.a. rost for at have et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked, men evnen til at tiltrække udenlandske investeringer samt mangel på ingeniører og videnskabsfolk trækker ned.

– Nummer 12 i verden er ikke skidt, men det er en udsat position. Lande med høj konkurrenceevne er attraktive at handle med, så dybest set handler rapporten om landenes muligheder for at skabe vækst og velstand for sine borgere. Her ligger alle de lande, vi helst vil sammenligne os med, foran Danmark, siger seniorspecialist Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.  Teknologisk Institut er World Economic Forums danske partner.

USA, Tyskland, Storbritannien, og de nordiske lande er blandt Danmarks vigtigste handelspartnere, og de ligger alle bedre placeret end Danmark. I Asien er Japan, Singapore og Hongkong også foran Danmark.

Måler på 114 indikatorer

World Economic Forum måler på 114 indikatorer i 137 samfund verden over. Indikatorerne måler på den basale samfundsindretning, den måler på hvordan uddannelse, samhandel, skatter, arbejdsmarked mv. indrettes – og der måles på innovation og forretningsudvikling. Det samlede resultat udtrykker konkurrenceevnen. Hvor Danmark altså ligger på en 12. plads.

– Det kræver konstant tilpasning og udvikling at følge med – og vi har før gjort det langt bedre. I 2008 lå vi på en 3. plads, til gengæld var vi i 2013 nede og vende på en 15. plads. Selv om der er forbedringer at se i indikatorerne for Danmark, så har de andre lande heller ikke stået stille. USA er ovenikøbet rykket fra en 3. til en 2. plads siden sidste år, siger Stig Yding Sørensen.

Han kalder rapporten for et inspirationskatalog til ambitiøse regeringer, hvor man kan lære af de bedste.

– Man kan ikke ligge i spidsen på alle 137 indikatorer, så der skal prioriteres og sættes ind, hvor det har største effekt, fastslår han.

Danmark står ifølge World Economic Forum fx stærkt med:

  • Et fleksibelt arbejdsmarked. I rapporten står Danmark frem som et stærkt eksempel på et land med høj fleksibilitet på arbejdsmarkedet, der gør det let for virksomheder at hyre og fyre samtidig med at arbejdstagernes rettigheder er beskyttet. Systemet kaldes flexicurity og har været en skanse for Danmarks konkurrenceevne. Det er ikke let at kopiere, men reformer i vores nabolande betyder, at vi med tiden også vil kunne blive indhentet her. Her scorer Danmark topkarakterer på flere punkter.
  • Gode længerevarende uddannelser. På de længerevarende uddannelser trækker Danmark stærkt fra gennemsnittet i Europa og USA og bevægelsen er opadgående. Danmark ligger på en 6. plads.
  • En høj teknologisk parathed. Danmark har en stor udbredelse af digitale løsninger, og danske virksomheder er gode til at udnytte nye teknologiske muligheder. Mulighederne for at tiltrække udenlandske investeringer trækker dog ned her, så Danmarks position er en 12. plads.
  • En solid innovationsevne i danske virksomheder og der bliver investeret i forskning og udvikling. Der er dog punkter, der kan forbedres og trenden er ikke for opadgående.

Nogle af de områder, som hæmmer Danmark er:

  • Adgang til ingeniører og videnskabsfolk er for ringe, og manglen på kompetencer er medvirkende til at bremse innovationskapaciteten i samfundet. Her opnår Danmark placering som nr. 44 – og det trækker ned i konkurrenceevnen. Bliver Danmark bedre til at tiltrække udenlandske talenter (hvor vi i dag ligger som nr. 32) står Danmark stærkere.
  • Offentligt-privat samspil om indkøb af avanceret teknologi er for begrænset. Sammenlignet med andre lande ligger Danmark her som nr. 39.
  • Danmarks evne til at tiltrække udenlandske investorer er ikke stærk nok og kan vi ændre det kan vi løfte os fra den 33. plads, Danmark indtager i dag.
  • På sundhed og folkeskole klarer vi os som gennemsnittet i Europa og USA og har ikke særlige konkurrencemæssige fordele. Men vi har dog forbedret positionen de senere år i World Economic Forums opgørelse. Samlet set ligger Danmark på en 21. plads, når det gælder sundhed og grundskole.

Læs mere i pressemeddelelse fra Teknologisk Institut