Center for kunstig intelligens

Formålet med Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens er bl.a. at give adgang til de skarpeste kompetencer inden for kunstig intelligens, maskinlæring og mulighed for at netværke på tværs af virksomheder og sektorer. 

Centeret er placeret i kontorfællesskabet Univate på Islands Brygge, og havde officiel åbning fredag med oplæg af både forskere, centrets beboere samt efterfølgende reception.

Netop adgangen til de skarpeste kompetencer er afgørende, hvis danske virksomheder skal vækste, var budskabet fra Ole Lehrmann Madsen, direktør for Alexandra Instituttet, da han bød velkommen til mere end 100 fremmødte i et godt fyldt lokale.

“Der har de sidste par år været stor fokus på digitalisering, som den vigtigste driver i samfundet. Mange virksomheder er bekymrede for, om de kan klare den omstilling. Et begreb som disruption har fyldt meget, og vi har hørt meget om smarte produkter, kunstig intelligens, neurale netværk og maskinlæring. Der er meget hype om disse nye teknologier, men hvis vi skal sikre væksten i Danmark, er det afgørende, at vi skræller den hype af og går den vej. Det nye center er et forsøg på at gå den vej. Det er et fællesskab, hvor man kan få adgang til eksperter inden for en bred vifte af teknologier,” sagde Ole Lehrmann Madsen.

Samler AI på tværs af brancher

Hvis danske virksomheder skal have succes med AI, er det vigtigt at man tænker anderledes, end når man traditionelt indfører it-løsninger. Sådan lød det fra Flemming Adsersen, COO for Dansk AI-center, der især slog på, at centerets funktion netop er at lægge en ramme for innovation drevet af AI.

“Når vi traditionelt indfører it, laver vi en businesscase, sætter et mål og implementerer det. Sådan er det ikke, når vi indfører AI. De, der har succes med AI, er virksomheder og mennesker, der eksperimenterer. De sætter noget i gang og bliver klogere undervejs. Måske ender de med at løse et helt andet problem end det, de startede med. Det centrale budskab er, at der er behov for et sted, hvor vi kan tage små skridt i en uforudsigelig verden. Lære, fejle, skalere, osv. Centerets funktion er at lægge den ramme og stille de services til rådighed, der er behov for, når virksomheder skal lære og udvikle sig med AI,” sagde Flemming Adsersen og henviste til en ny McKinsey-rapport, der viser, at der er et enormt innovationspotentiale inden for AI.

“Spørgsmålet er så, hvor kommer innovationen fra? Vi kan se, hvad der sker, når man kombinerer jobroller, baggrunde og sektorer på tværs. Derfor laver vi et center, der samler sig omkring metoden, og så inviterer vi virksomheder ind. Gerne fra alle mulige brancher, som finans, forsikring og teknologi. Så vores co-funktion er at samle brancher og stille metoden til rådighed,” forklarede han.

Læs mere her