Touchskærme skal kunne anvendes, uden at man fjerner blikket fra samlebåndet eller vejen man har foran sig. Dette har virksomheden Camar arbejdet med i et MADE FAST projekt.

Det kan være svært at holde fokus på mere end én ting ad gangen. Det kan også være farligt, hvis du bliver nødt til at fjerne øjnene fra samlebåndet i produktionen eller vejen for at trykke på en touchskærm.

Den udfordring vil virksomheden Camar løse, og i et MADE FAST-projekt har den Allerød-baserede startup fået afgørende sparring til at genaktivere vores sanser, så multitasking kan ske hurtigere og mere sikkert.

”Det kan være kostbesparende, hvis fx en shippingvirksomhed hurtigere kan laste tusindvis af containere, fordi det er nemmere at laste fra deres truck med god, intuitiv vejledning fra skærmen, hvor de kan have blikket rettet mod lasten frem for skærmen”, siger Christina Agger, Stifter af Camar.

Følesansen skal genaktiveres

”Flere og flere bruger touchskærme i produktionen på alle mulige måder. Det er bare et værktøj, men samtidig har man også brug for at have fokus på produktionen og selve maskinen. Når man er tvunget til at kigge ned på skærmen for at trykke ’stop’ eller andet, så bliver man afbrudt i sin handling,” forklarer Christina Agger, stifter af Camar og tilføjer:

”Med vores software kan man mærke sig frem. Vi genopliver en gammel funktion for at skabe fremtidens maskiner.”

Før i tiden havde mobiltelefoner – din gamle Nokia3210 – fysiske knapper, der var så nemme at betjene, at du kunne sende korte SMS‘er i blinde.

Den gamle funktion med at føle sig frem skal altså genaktiveres, og det sker via haptisk feedback, som er en avanceret teknologi, der giver dig følelsen af at røre noget andet, end du rent faktisk gør. Med andre ord kan det på en mobil eller tablet føles som om, der er en fysisk knap, og det kan mærkes inden man trykker på en knap.

Rødt og grønt lys udvider synsfeltet

I MADE FAST-projektet fik Camar hjælp til at udvide deres haptiske feedback-løsning med en ny dimension, som gør multitasking endnu lettere:

”MADE kom ind og sagde: Kan man mærke den haptiske feedback godt nok – eller kan man tilføje nogle funktioner oveni? Sammen med Alexandra Instituttet fik vi udvidet konceptet med farver, der navigerer os til at foretage de rigtige handlinger. Det var meget nyttig sparring, vi fik,” forklarer Christina Agger, stifter af Camar.

Det er én ting at give feedback, når du interagerer med enheden, men at guide brugeren hen til den rigtige knap er noget andet

”En dynamisk skærm giver fleksibilitet, men du har mistet noget fysisk feedback, som vi nu skal have tilbage. Vi kom frem til en relativt simpel løsning, hvor baggrunden får en skarp farve, og så bliver styrken på farven justeret alt efter, hvor tæt du er på den ønskede handling. Vi kalder det feedforward, og det er utroligt spændende, fordi det løser udfordringen med at guide brugeren frem til den ønskede handling,” siger Søren Krogh Sørensen, softwareudvikler hos Alexandra Instituttet.

Et bibliotek for alle

Teamet i MADE FAST-projektet eksperimenterede med nye løsninger, og den nye viden skal være tilgængelig for andre virksomheder:

“Vi udviklede et proof-of-concept på et bibliotek, hvor andre virksomheder kan hente software og integrere i eksisterende løsninger uden store omkostninger, fx haptisk feedback i en webplatform. Virksomheder skal ikke genopfinde hjulet, men hente viden i form af den byggeklods, som vi har skabt,” fortæller Søren Krogh Sørensen, softwareudvikler hos Alexandra Instituttet.

Mange virksomheder kan altså nyde godt af, at grundlæggende funktionaliteter om haptisk feedback og feedforward er udstillet i et bibliotek.

”Potentialet er enormt. Vi er stadig i en tidlig fase, men det bliver interessant at se, hvad det kan føre til. Det er relativt nemt – selv for små virksomheder – at integrere løsninger,” vurderer Søren Krogh Sørensen, der samtidig pointerer, at løsningen ikke er produktklar endnu, og at der skal mere udvikling til, før de første gæster kan låne fra biblioteket.

Artiklen er skrevet af MADE – Manufacturing Academy of Denmark, der er Danmarks produktionsklynge. MADE består af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner.

Du kan læse mere i den fulde pressemeddelelse her

Foto: Alexandra Instituttet