Bogudgivelse: Essensen af innovativ evaluering

Forsknings- og innovationschef Camilla Kølsen, Alexandra Instituttet har i samarbejde med Malene Skov Dinesen, Ineva, udgivet bogen ‘Essensen af innovativ evaluering’. Bogen giver inspiration til ledere, konsulenter og medarbejdere, der arbejder med evaluering i hverdagen, og som ønsker en teoretisk ramme for arbejdet koblet med konkrete metoder.

I disse år udfordres evaluatorer i hele landet (og resten af verden for den sags skyld) af evaluering af innovationsprojekter og evalueringer, der kan anvendes til at forbedre indsatser og programmer. Bogen Essensen af innovativ evaluering er en forkortet og opdateret udgave af Innovativ evaluering, der udkom for tre år siden.

Evalueringstilgangen Innovativ evaluering tager afsæt i, at man er nødt til at tænke sig om, inden man evaluerer, således at man kan finde ud af, hvad der efterspørges af information og viden, samt hvordan denne viden kan fremskaffes på en meningsfuld, systematisk og veldokumenteret måde. Det er dermed grundlæggende, at ingen evalueringsmodel egner sig til alt, og gode og brugbare evalueringer laves med afsæt i en forståelse af og tilpasning af evalueringen til, hvad der er på spil i indsatser, programmer og hos deltagere og interessenter.

Der er således et stort fokus på inddragelse af aktørerne i og omkring den indsats, der evalueres, ligesom der er fokus på opbygningen af evalueringskapacitet. Tilgangen i Innovativ Evaluering holdes sammen af systemisk teori, realistisk evaluering og altså opbygningen af evalueringskapacitet.

Kursus i evaluering af innovationsprojekter

Bogen Essensen af innovativ evaluering er en kortere og mere koncentreret udgave af, hvordan vi mener, man som evaluator kan drive og opbygge sin løbende refleksion over produktionen af evalueringer.

Den nye bog indgår i et 2-dages kursus direkte målrettet evaluering af innovationsprojekter, som udbydes af forfatterene i samarbejde. Kurset afholdes 2 gange om året i hhv. Aarhus og København. For mere info: www.ineva.dk/kursus, hvor der inden længe vil være informationer om efterårets kursus.

Køb bøgerne online

Begge bøger kan købes via Dansk Psykologisk Forlag: