Bioneer baner vejen for bedre behandling af arvelig sygdom

Tilbage i 2014 søgte Burgos Universitet fra Spanien europæiske partnere til et Horizon 2020-projekt. Det skulle foregå inden for det udbudte område ”Nye terapier mod sjældne sygdomme” under samfundsudfordringen ”Sundhed i EU”. Universitetet sendte derfor en partnersøgning ud i Enterprise Europe Network, hvor Bioneer bed på og kom med i projektkonsortiet, der siden blev indstillet til EU-støtte.

Behov for bedre behandling af cystisk fibrose

Partnerne i projektet, som hedder TAT-CF, skal skabe nye terapeutiske metoder, som skal lede til bedre behandling af den arvelige sygdom cystisk fibrose.

Cystisk fibrose er kendetegnet ved en gendefekt, der medfører, at proteinet CF transmembrane conductance regulator (CFTR) ikke kan fungere. Cystisk fibrose betegnes som en sjælden sygdom, men er er dog alligevel én af de hyppigst forekommende arvelige sygdomme i Vesteuropa, hvor sygdommen rammer omkring én ud af 3000 nyfødte.

Netop derfor er projektforslaget konkurrencedygtigt under ”Nye terapier mod sjældne sygdomme”. Målet på dette område er at imødekomme den udfordring, at de fleste af de mange sjældne sygdomme i dag mangler ordentlige behandlingsformer. Dette til trods for at mange af dem er livstruende eller kronisk invaliderende.

Enterprise Europe Network-konsulent Anders Skeem fra Agro Business Park, har i flere år haft en løbende dialog med Lars Pedersen, Chief Business Officer, Bioneer , om EU-projektsamarbejdsmuligheder på områderne biomedicin, bioteknologi og sundhed. Efterfølgende, da partnersøgningen fra Burgos Universitet dukkede op, kom professor Anette Müllertz fra Bioneers forretningsenhed Bioneer:FARMA hurtigt ind i dialogen og blev den person, der tegnede virksomheden ind i konsortiet. Ansøgningen blev indsendt i oktober 2014, blev indstillet til EU-støtte og gik i gang primo 2016 (løber til udgangen af 2018).

Et godt match for Bioneer

Anette Müllertz, der deltog i TAT-CFs første årsmøde i januar i år, er meget tilfreds med at være en del af projektet:

– Det er et meget spændende projekt med en rigtig god synergi imellem partnerne. I Burgos og hos Avidin i Ungarn syntetiserer de en bestemt type molekyler, der kan erstatte CFTR. Molekylerne bliver så testet i forskellige cellemodeller hos partnere i Genova og Mannheim, mens en partner på Mallorca har modificeret en lungecellemodel, således at den har defekter i CFTR og derfor funktionelt har cystisk fibrose. Hos Bioneer fokuserer vi på at evaluere, hvilke molekyler der er mest egnede som lægemiddelstoffer – og dernæst vil vi være ansvarlige for formuleringsudviklingen. Det betyder, at vi i Bioneer:FARMA kan bruge vores erfaringer med udvikling af avancerede formuleringer og også udvide vores kompetencer.

Læs mere her