Bioaktivitet – hvad kan måles og hvordan?

Teknologisk Institut og InSPIRe Food inviterer i samarbejde med Science Ventures og Syddansk Universitet til seminar: Bioaktivitet – hvad kan måles og hvordan?

Der tales om at anvende nye råvarer og eksempelvis rest- og sidestrømme fra fødevareindustrien til at ekstrahere og oprense højværdiprodukter, der indeholder bioaktive stoffer. De bioaktive stoffer findes blandt andet i bærskaller, planterester, fiskefraskær, alger og kødhydrolysater.

Men hvad er bioaktivitet, og hvor lang er vejen, fra man har en hypotese om bioaktivitet, til man kan opnå en merværdi for et produkt eller en ingrediens?

På endagsseminaret ”Bioaktivitet – hvad kan måles og hvordan” vil emnet bioaktivitet blive belyst fra forskellige vinkler. Antioxidanter og andre bioaktive stoffer, som fx har en blodtrykssænkende, appetitregulerende eller cancerforebyggende virkning, kan måles ved forskellige metoder. Nogle af metoderne vil blive præsenteret på seminaret.

Der vil desuden være indlæg om lovgivningen på området, og om hvilken dokumentation der eventuelt kræves for at opnå godkendelse til at anprise et produkt. Endelig lægger vi op til en diskussion om, hvorvidt en anprisning overhovedet er nødvendig?

På seminaret ”Bioaktivitet – hvad kan måles og hvordan” kommer vi rundt om de ovennævnte temaer, og deltagerne får mulighed for at høre om de nyeste metoder.

Tid: 17. juni 2015, kl. 9.30 – 17.00
Sted: Forskerparken i Odense, auditoriet, Forskerparken 10, 5230 Odense M
Tilmelding senest den 13. juni 2015
Pris: kr. 550