Big data og sensorer skal føre til bedre slam

Ved hjælp af avanceret kamerateknologi fra fødevareindustrien skal et nyt projekt optimere behandlingen af slam fra spildevandsanlæg. Målet er billigere og mere miljørigtig behandling af slammet.

En af de sidste processer i rensningen af spildevand skal nu automatiseres. Et nyt projekt skal nemlig udvikle teknologi, som vil kunne mindske udgifterne til at håndtere slam på renseanlæg. Samtidigt vil renseanlæggenes samlede miljøpåvirkning også kunne reduceres. Det skriver Teknologisk Institut i en pressemeddelelse.

– Målet er at kunne trække mere vand ud af slammet med mindre kemi. Derved bliver driftsomkostningerne mindre, når slammet skal afsættes til de landmænd, som udbringer slammet på deres marker som gødning, siger projektleder Niels Kjeldgaard, Energi Viborg Vand A/S.

Rethink Sludge

Med projektet ‘Rethink sludge – optimering af slamafvandingen via onlinesensorer kombineret med kamerateknologi’ vil forskerne automatisere behandlingen af slam med styring med kamerateknologi, som oprindeligt er udviklet til fødevareindustrien. Billederne fra kameraerne skal sammen med sensorer kombineres med big data og analysere og målrettet styre processen med at adskille vand og slam fra spildevandet.

– Målet er, at kameraet skal erstatte det menneskelige øje og fuldautomatisere afvandingen. Omkostninger til slamhåndtering udgør en stor del af de samlede driftsudgifter på et renseanlæg, men på trods af dette er slamafvandingen i dag ikke styret af avancerede målere, som resten af renseanlægget, siger senior projektleder Hanne Løkkegaard, Teknologisk Institut.

Teknologien skal testes på Viborg Centralrenseanlæg i Bruunshåb og Hedensted Renseanlæg. Ud over Energi Viborg Vand og Hedensted Spildevand deltager Aalborg Universitet, som skal inddrage den nyeste forskning omkring slamafvanding og Teknologisk Institut skal sikre at den nyeste forskning vil virke med online styringen. Selve teknologien på renseanlæggene skal udvikles af Hjortkær Maskinfabrik.

Projektet er støttet af VUDP, Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram, som er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

Læs mere

Foto: Colourbox