bedreinnovation; Forskningsministeren

Bedreinnovation – hvordan skal 900 mio. kr. fordeles?

Robotter; pilotproduktion; nye materialer til industrien og sensorer til vand og miljø. Det er blot nogle af de 109 aktiviteter, som GTS-institutterne gerne vil udvikle frem mod 2018. Men hvilke teknologier er vigtigst for dansk erhvervsliv? Det kan du være med til at debattere på bedreinnovation.dk frem til den 14. maj.

bedreinnovation.dk er der debat om, hvordan samfundet skal investere 900 mio. kr. i de ni GTS-institutter. Investeringen betyder, at GTS-institutterne kan udvikle nye teknologier og løsninger, der flytter danske virksomheder i deres arbejde med innovation.

Tredje gang med ”crowdsourcing”

Det er tredje gang virksomheder og organisationer på denne måde bliver inddraget i en diskussion af, hvilke ydelser GTS-institutterne skal udvikle i de resultatkontrakter, de indgår med Styrelsen for Forskning. Denne gang for perioden 2016-2018. På bedreinnovation.dk kan virksomheder, erhvervsorganisationer, forskere, myndigheder og andre med interesse i GTS-institutterne gå ind og kommentere forslagene til aktiviteter og deres relevans for danske virksomheder – og eventuelt komme med forslag til, hvordan aktiviteterne kan forbedres.

I sidste ende er det Styrelsen for Forskning og Innovation, der vurderer GTS-institutternes aktivitetsforslag og bestemmer, hvilke aktiviteter der skal have offentlig støtte. Men det sker med udgangspunkt i den debat, der har været på bedreinnovation.dk.

Læs mere