Bedre løsninger indenfor sundhedsteknologi

Resultatkontrakter stimulerer udviklingen af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til gavn for dansk erhvervsliv. CoLab og websitet MedicoApp.dk er konkrete eksempler på tiltag fra en af DELTA’s nuværende resultatkontrakter, som gavner virksomheder i deres produktudvikling indenfor sundhedsteknologi.

En af de spændende resultatkontrakter, DELTA for tiden arbejder med, er ’Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi’ (i daglig tale kaldet ’agilt medico-center’). Fra agilt medico-center er der allerede nu udsprunget flere konkrete tiltag, som hjælper virksomheder i deres udviklingsaktiviteter indenfor sundhedsteknologi. I det følgende er der beskrevet eksempler på sådanne tiltag.

CoLab – et virkelighedstro testmiljø

En nyudviklet sundhedteknologi kræver omfattende test, som ofte tager lang tid at gennemføre, før løsningen er vurderet klar til virkeligt brug. Det nyåbnede laboratorienetværk CoLab Denmark gør op med dette. I foreløbigt seks laboratorier kan virksomheder teste fremtidige sundheds- og velfærdteknologier tæt på virkelighedens verden.

I CoLab Plug and Play er indrettet et testmiljø med fire rum, som er replica af hhv. borgernes hjem, et fysioterapicenter, lægens konsultation og en hospitalsstue. Her kan virksomheder blandt andet teste, om deres teknologiske løsninger spiller sammen med regionens og kommunernes it-systemer og med andet sundhedsudstyr samt teste arbejdsgange og informationsflow. Har man eksempelvis udviklet en løsning til indsamling og videresending af data om patienters blodtryk, kan man i CoLab Plug and Play afprøve det og få afklaret, om løsningen også fungerer i virkeligheden.

MedicoApp – et nyttigt website

På websitet MedicoApp.dk kan virksomheder holde sig ajour med de nyeste medico-applikationer og hente nyttig viden til hjælp i udviklingen af nye medico-apps. MedicoApp, som oprindelig stammer fra Medtech Innovation, er i dag drevet af DELTA. Fremadrettet vil der være fokus på at øge aktiviteterne på MedicoApp-websitet med fornyet viden og interaktion.

Læs mere på DELTA’s hjemmeside