Basisstandarderne – fundamentet i standardiseringens kostpyramide

Når den tekniske udvikling i samfundet ændrer på det elektriske miljø, skal standarder og krav følge med. Kun på denne måde kan man tage højde for nye elektriske forstyrrelseskilder som eksempelvis nye typer af trådløse apparater. Derfor udformer en international gruppe af eksperter, herunder folk fra FORCE Technology, løbende nye basisstandarder på området.

Af Per Thåstrup Jensen

IEC´s tekniske komité 77 er ansvarlig for standarder om EMC (ElectroMagnetic Compatibility), det vil sige krav til elektromagnetisk sameksistens mellem elektriske apparater i deres brugsmiljø. Sub-komitéen SC77B arbejder specifikt med højfrekvens-relaterede EMC-fænomener som radiobølger. Arbejdsgruppen WG10 har ansvaret for at skrive nye standarder, når nye elektriske forstyrrelser optræder. Undertegnede er sekretær i gruppen.

Afstand er en faktor

Arbejdsgruppen WG 10 blev for nogen tid siden bedt om at skrive en ny standard for ”Radiated fields in close proximity”, som omhandler feltindstråling fra sendere, der kommer meget tæt på elektronikprodukter. Omfattede sendere kan være RFID, mobiltelefoner, WiFi og lignende. Standarden, som har nummer IEC 61000-4-39, omhandler test med felter, som stammer fra sendere, der er 200 mm eller mindre, fra andre produkter.

Det tekniske forarbejde har vist, at selv om EMC-test med kraftige felter på 100 V/m eller 200 V/m udføres efter eksisterende standarder, så påvirkes visse elektronikprodukter anderledes, hvis feltkilden er meget tæt på produktet. Derfor kræver den nye standard test ved en afstand på kun 100 mm ± 5 mm.

Ganske særlige antenner i form af et TEM-horn og en mere omhyggelig procedure er udformet for at kunne fastlægge testmetoden. Målet er at nå en bedst muligt reproducerbar test, så den vil kunne gentages verden over uden at få afvigende resultater.

Standarden IEC 61000-4-39 er nu godkendt i sin første version og gennemlever de kommende år en ”stability period”, hvor den ikke ændres.

I øjeblikket arbejder WG10’s eksperter videre med at opdatere den gamle standard for feltindstråling: IEC 61000-4-3. Dette arbejde fortsætter på gruppens kommende møde i Pisa i uge 19 i 2017.

Mere info

For mere information kontakt Per Thåstrup Jensen, Senior Technology Specialist hos FORCE Technology, tlf. 72 19 43 62.

Læs mere her