Bæredygtighedsindikatorer for vandværker

I samarbejde med Vandcenter Syd i Odense har DHI afsluttet et 1-årigt udviklingsprojekt med titlen ”Bæredygtighedsindikatorer for vandværker”.

Projektet fokuserer på udvikling af et sæt indikatorer, der kan overvåge og rapportere den bæredygtige udvikling i vandværkets drift.

Både nu og i fremtiden er der behov for vandforsyning og spildevandsrensning. Det spørgsmål, der blev rejst af Vandcenter Syd i Odense, var ”Hvordan kan vi sikre, at dette langsigtede perspektiv er indarbejdet i vandselskabets strategi og daglige drift?”

Løsningen blev at udvikle et sæt bæredygtighedsindikatorer, som vandselskabet kunne bruge som led i kontrollen af deres ydelser og som basis for orientering af bestyrelse og kunder i årsrapporter.

Der er udviklet 10 nye indikatorer:

  1. Klimatilpasning
  2. Grundvandsbeskyttelse
  3. Spildevandsudledning
  4. Rekruttering
  5. Vedligeholdelse af personale
  6. Reduktion af skadevirkninger på grundvandsspejlet
  7. Grønne indkøb
  8. Genanvendelse af slam
  9. Investeringer i forskning og udvikling
  10. Bæredygtig økonomisk udvikling af vandselskabet

Læs mere på DHI´s hjemmeside.