avancerede materialer

Avancerede Materialer

Dette teknologi- og innovationsfremsyn viser, hvordan avancerede materialer kan være en KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri. Fremsynet giver et overblik over innovationspotentialet og de teknologiske muligheder i de kommende 3 – 8 år inden for avancerede materialer.

Anbefalinger inden for avancerede materialer

Fremsynet kommer med en række strategiske anbefalinger heriblandt:

  • Det anbefales, at der forsat arbejdes med en både bred og specifik opbygning af materialeviden og -ydelser i GTS-netværket i regi af f.eks. RK-kontrakter. Der er internationalt, og især i Asien og USA, et stort forsknings- og innovationsmæssigt fokus på avancerede materialer. Det må i de kommende år forventes at give resultater, som får konkurrencemæssig betydning.
  • Det anbefales, at der på tværs af GTS-netværket fokuseres på avancerede materialer, og at deres rolle i bæredygtighed og cirkulær økonomi integreres i kommende projekter. Dette kan evt. ske i en koordineret indsats – f.eks. i form af skabelse af et nationalt forum i tæt samarbejde med universiteter og virksomheder.
  • Det anbefales, at der skabes et højteknologisk udviklings- og produktionscenter for avanceret materialeanvendelse. Et sådant center er mere end de testfaciliteter, som allerede findes på GTS-institutterne.
  • Det anbefales, at en koordineret indsats på materialeområdet har fokus på simulering, skalaforsøg og demonstrationsfaciliteter/pilotproduktion for avancerede materialer og processer, der kan bidrage til at styrke GTS’ernes position som brobygger mellem grundforskningen på universiteterne og industriens praktiske behov.
  • Det anbefales, at der udvikles en model for, hvordan GTS’erne kan spille en mere aktiv rolle i SMV’ernes anvendelse af avancerede materialer i produkt- og procesudvikling – eksempelvis i forhold til nye funktionelle overflader.

Fremsynet er udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation af en arbejdsgruppe fra GTS-nettet bestående af: Teknologisk Institut, FORCE Technology og GTS-sekretariatet. Analyseteamet bag fremsynet blev stillet af Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut. I samme omgang blev der også lavet et fremsyn for Fremtidens Innovationsinfrastruktur og Smarte Produkter og Internet of Things.

Læs hele fremsynet for avancerede materialer (PDF)