Kom til LOOP Forum 2024!

Hvis du ikke allerede har skrevet LOOP Forum i kalenderen, så vær opmærksom på, at der i næste uge sættes fokus på cirkulær økonomi, genbrug og genanvendelse af materialer, ressourcer og affald.Read more


MADE Open Lab: Sådan kan mennesker og maskiner samarbejde

Når produktionsklyngen MADE d. 16 maj inviterer til Open Lab kan du opleve, hvordan mennesker kan arbejde helt tæt sammen med komplicerede maskiner, som fx industrielle robotter, der hjælper med tunge løft.Read more


Testbygning af træ i Taastrup

Der er en helt særlig bygning på vej hos Teknologisk Institut i Taastrup. Det er nemlig et nyt test- og demonstrationsbyggeri af træ, som skal gøre os klogere på brugen af biobaserede byggematerialer i den grønne omstilling.Read more


Nyt projekt skal effektivisere rensningsprocessen af spildevand med miljøfarlige stoffer

I et nyt projekt med Teknologisk Institut for bordenden, skal der udvikles en løsning, så rensning af spildevand sker direkte ved forureningskilden fremfor ved et renseanlæg. På den måde reduceres mængden af spildevand, der skal renses.Read more


GenDør: Brandsikker genbrug af branddøre

Mange byggevarer har potentiale til at blive genanvendt, men de møder en mur, når det handler om dokumentation for brandsikkerheden. Det er også tilfældet med branddøre. I et nyt projekt forsøger DBI sammen med en række samarbejdspartnere at nedbryde barriererne for genbrug af branddøre.Read more


Raptor Services hjælper virksomheder med kunstig kundeintelligens

Kunstig intelligens som værktøj til indsamling og analyse af kundedata har tidligere været forbeholdt store, ressourcestærke virksomheder. Med rådgivning fra Alexandra Instituttet kan Raptor Services nu gøre teknologien tilgængelig for små og mellemstore virksomheder.Read more


Unik digital løsning til byggeri

Virksomheden Exigo A/S laver databaserede løsninger til projekt- og risikostyring på komplekse byggeprojekter. Her har virksomheden i samarbejde med Alexandra Instituttet udviklet en digital løsning, der binder 3D-bygningsmodeller sammen med tids- og økonomistyring.Read more


DFM bidrager til den globale tid

Imponerende resultat for det danske tidsmetrologi-team på Danmarks Nationale Metrologiinstitut (DFM). Den danske tidsreference UTC(DFM) bidrager nu med 1.2 pct. til den globale tid!Read more


Robotbrag 2024

Kom til Robotbrag med Teknologisk Institut og DIRA den 30. maj 2024 i Odense. Her kan du finde inspiration til, hvad der kan lade sig gøre med robotteknologi - og hvordan du bedst når i mål med ambitionerne.Read more


Dansk tekstilprojekt baner vej for øget genanvendelse af tøjaffald

Det danske tekstilprojekt "Den cirkulære tekstilindustri" øger genanvendelsesmulighederne for tøjaffald. Det sker gennem en ny renseproces for brugt polyester samt en forbedret genanvendelsesteknologi.Read more


Ny udgivelse: Fremtidens genbrugscenter for byggematerialer

Eksperter fra Teknologisk Institut understreger, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i at oprette et genbrugscenter for effektiv og avanceret behandling af byggematerialer. Dette med henblik på at forbedre genbrugsprocesser for at fremme genanvendelsen af materialer.Read more


Høringssvar vedr. “Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU”

I et nyt høringssvar bidrager GTS-foreningen med kommentarer til EU-kommissionens oplæg om bioteknologisk og biologisk baseret produktion. I GTS glæder man sig over det store fokus på sikring af kapacitet indenfor test, demonstration og opskalering.Read more