Indlæg af Dorthe Christiansen

Ny grøn forskningsstrategi

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har netop fremlagt Danmarks første grønne forskningsstrategi. GTS glæder sig og opfordrer til at inddrage testfaciliteter som et centralt element.

Virksomhedernes efterspørgsel efter test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter

I foråret 2020 gennemførte Teknologisk Institut på vegne af GTS-foreningen en undersøgelse blandt 150 frontløbervirksomheder om behovet for test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter. De deltagende virksomheder kommer enten fra landbrugs-, byggeri- eller landbrugssektoren. Undersøgelsen består af tre delrapporter samt en tværgående rapport.

Grøn innovation med udgangspunkt i GTS-faciliteter

37 aktører fra innovationsområdet var onsdag d. 3. september på rundtur på Fyn for at opleve, hvordan GTS-faciliteter understøtter den grønne omstilling. Turen gik forbi Teknologisk Instituts robotcenter og FORCE Technologys testfaciliteter på Lindø. Deltagerne mødte undervejs nogle af de virksomheder, der har glæde af GTS-institutterne. 

Innovationsfonden opretter sparringspanel

Innovationsfonden har oprettet et “Sounding Board”, der samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem. Formålet er at sikre, at fondens strategi er forankret i det samlede innovationssystems behov og baner vejen for det store innovationspotentiale i Danmark. GTS-foreningens direktør er med i panelet.