Indlæg af Dorthe Christiansen

Ny grøn aftale om forskningsreserven

Folketingets partier er med den nye aftale om forskningsreserven for 2021 blevet enige om at give et løft til grøn forskning med en målrettet satsning på fire grønne missioner. GTS-foreningen glæder sig over det grønne fokus og prioriteringen af midler til Innovationsfonden og udviklings- og demonstrationsprogrammerne.

Kronik: Danmark skal være et førende grønt testland

Hvis vi skal indfri den ambitiøse målsætning om massiv reduktion i drivhusgasudledningen, skal vi gøre noget andet, end vi plejer. Derfor er vi også glade for det ekstra fokus på grøn forskning og innovation. Det skriver Lia Leffland, ATV, Mette Fjord Sørensen, DI, Mikael Bay Hansen, Dansk Metal, Thomas Damkjær Petersen, IDA og Ragnar Heldt Nielsen, GTS-foreningen i kronik i Altinget.

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen skal blive til nye grønne produkter og arbejdspladser, kræver det samtidig investeringer i at udbygge Danmark som testland de steder, hvor markedskræfterne ikke selv klarer det.