Uvildige test giver troværdighed

Når Karstensens skibsværk A/S skal designe skibe på en energieffektiv måde, benytter de testfaciliteter hos FORCE Technology. Det skyldes ikke mindst nærheden til testfaciliteterne, GTS-instituttets erfaring og viden samt uvildighed.

ETV-tests baner vejen for nye miljøteknologier

Teknologisk Institut har 10 års erfaring med ETV-test, der gør det muligt for virksomheder at verificere nye miljøteknologier. Re-Match er en af de virksomheder, der har haft glæde af en ETV-verifikation.

App gør tegninger til byggepladsen levende

Der er et uforløst potentiale for innovation i byggeriet. Blot 8 pct. af virksomhederne har en høj grad af digitalisering mod 42 pct. i andre brancher. Med en nyudviklet app, der med hjælp fra Augmented Reality (AR) visualiserer montering af stilladser, er PASCHAL Danmark A/S forgangsvirksomhed.

FoU-projekt åbnede døren til en verden af muligheder

Michael Lundbech A/S har et omdømme som en innovativ virksomhed. Det baner vejen til FoU-projekter, hvor virksomheden går i dybden og kommer på forkant af udviklingen. Det fortæller projektleder René Hansen.

”Snifferdronen” er godt flyvende

Den danske virksomhed Explicit har udviklet et målesystem – en såkaldt minisniffer – til droner og helikoptere, der måler skibes udledning af bl.a. svovl. Udviklingsarbejdet startede tilbage i 2013 med støtte fra MUDP-programmet og i et tæt samarbejde med FORCE Technology. Systemet er nu på markedet.

GTS bygger bro mellem rådgivere og forskning

COWI har et tæt samarbejde med flere GTS-institutter. Det gælder fx DHI, som har opbygget numeriske modeller om vand og natur. Eller FORCE Technology, hvor COWI benytter instituttets skibssimuleringsmodeller og faciliteter.

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation

I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

IoT i plantekasser

I et projekt sammen med Byland har FORCE Technologys IdemoLab udviklet en prototype af et IoT system, som dagligt måler, hvor meget vand der er tilgængeligt i plantekasser og sender data til en online platform.

Erfa-grupper ruster industrien til større konkurrencekraft

For medlemmerne i erfa-grupperne for vand- og varmeenergi flowmåling er der ingen tvivl: Det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.

Virksomheder sparer ressourcer med viden fra FORCE Technology

ISO 9001 om kvalitetsledelse er afgørende for mange medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet og deres arbejde. FORCE Technology er en af de samarbejdspartnere, der holder medlemmerne opdateret på udviklingen af standarder.