”Snifferdronen” er godt flyvende

Den danske virksomhed Explicit har udviklet et målesystem – en såkaldt minisniffer – til droner og helikoptere, der måler skibes udledning af bl.a. svovl. Udviklingsarbejdet startede tilbage i 2013 med støtte fra MUDP-programmet og i et tæt samarbejde med FORCE Technology. Systemet er nu på markedet.

GTS bygger bro mellem rådgivere og forskning

COWI har et tæt samarbejde med flere GTS-institutter. Det gælder fx DHI, som har opbygget numeriske modeller om vand og natur. Eller FORCE Technology, hvor COWI benytter instituttets skibssimuleringsmodeller og faciliteter.

Fortolkning af standarder sikrer korrekt dokumentation

I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

IoT i plantekasser

I et projekt sammen med Byland har FORCE Technologys IdemoLab udviklet en prototype af et IoT system, som dagligt måler, hvor meget vand der er tilgængeligt i plantekasser og sender data til en online platform.

Erfa-grupper ruster industrien til større konkurrencekraft

For medlemmerne i erfa-grupperne for vand- og varmeenergi flowmåling er der ingen tvivl: Det styrker dansk industri at være på forkant med standardisering.

Virksomheder sparer ressourcer med viden fra FORCE Technology

ISO 9001 om kvalitetsledelse er afgørende for mange medlemmer af Dansk Forening for Kvalitet og deres arbejde. FORCE Technology er en af de samarbejdspartnere, der holder medlemmerne opdateret på udviklingen af standarder.

En god standard skal være enkel

Med en betydelig dansk tradition inden for karakterisering af faste biobrændsler har FORCE Technology sat solide aftryk i de mange standarder på området. Særligt har man lagt vægt på anvendelighed og tilgængelighed for også mindre virksomheder.

Viden om fremtidens standarder minimerer spildtid

Der er ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde hos virksomheden Apator Miitors. Men virksomheden kan alligevel fremtidssikre sine ultralydsflowmålere ved at trække på FORCE Technology.

Optimal drift i affaldssektoren afhænger af standarder

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. For at mindske omkostningerne henter affaldsanlægget REFA den afgørende viden hos FORCE Technology.

Ny teknologi vil forbedre olieproduktionen på land

Dansk opstartsvirksomhed inddrager Teknologisk Institut til modning af en nyudviklet teknologi, som kan strække eksisterende oliereserver. Teknologien er testet via Innobooster programmet - et virkemiddel under Innovationsfonden.