Teknologisk Institut

Teknologisk Institut satser på nye materialer til infrastrukturen

Voksende befolkningstal, stigende pres på knappe ressourcer og øgede krav til effektivitet i energiforbrug er nogle af de udfordringer, som fremtidens fysiske infrastruktur står overfor. Og lige nu investerer det danske samfund mange midler i både nye konstruktioner og vedligehold af de eksisterende.

På Teknologisk Institut arbejder Byggeri og Anlæg lige nu for at hjælpe anlægsbranchen med at imødekomme samfundets behov for en velfungerende infrastruktur, som kan understøtte den vækst, Danmark har behov for.

Centerchef Dorthe Mathiesen står i spidsen for indsatsen, og hun er ikke i tvivl om, at der skal gøres noget.

”Mulighederne for at skabe vækst i Danmark er tæt knyttet til udvidelsen af infrastrukturen. Derfor er det tvingende nødvendigt både at udvide og opgradere vores nuværende infrastruktur”, fastslår Dorthe Mathiesen. Hun understreger, at der er behov for ny teknologi og nye rådgivnings- og uddannelsesydelser, som kan være med til at sikre størst muligt udbytte og værdi af de store fremtidige investeringer i infrastrukturen. Helt konkret sætter Teknologisk Institut nu alle sejl ind på at bidrage med udvikling af ydelser målrettet anlægsindustrien med fokus på broer, tunneler, veje og havneanlæg.

Behov for nytænkning

Indsatsen har særligt fokus på at imødekomme anlægssektorens behov for samlet teknologisk service inden for alle aspekter på anlægsområdet og på at opbygge kompetencer og nye tjenesteydelser inden for belægninger, asfalt, veje, samlinger, membraner og anvendelse af helt nye materialer i anlægssektoren.

”Vi har tidligere haft primært fokus på betonbroer og -tunneler”, siger direktør i Byggeri og Anlæg, Mette Glavind. Hun forklarer, at den udvikling, der nu er igangsat, vil resultere i nye ydelser som fx levetidsdesign, prøvningsydelser med nye prøvningsmetoder, tilstandsundersøgelser, rådgivning og dokumentation af materialeløsninger samt projektgranskning.

Og der er brug for det nye fokus og de nye kompetencer. På Bedreinnovation.dk har der været stor opbakning til det nye resultatkontraktområde ‘Ny teknologi til anlægskonstruktioner’.

”Der har været mange positive tilkendegivelser fra branchen på Bedreinnovation.dk, og vi er glade for, at der bliver bakket op om de nye tiltag, da vores vurdering også er, at der er et voksende samfunds- og erhvervsmæssigt behov for de nye ydelser”, siger Mette Glavind.

Et voksende marked

Teknologisk Instituts vurdering er også i tråd med det samfunds- og erhvervsmæssige rationale af massive investeringer i nye anlægskonstruktioner samt det store behov for vedligehold og udvidelse af den eksisterende infrastruktur. Sammen med brancheopbakningen er det med til at understrege behovet for netop denne indsats.

Der er med de seneste års store trafikaftaler afsat milliard-budgetter til udbygning af den eksisterende infrastruktur, senest bl.a. en ny Storstrømsbro, en forstærket indsats mod trængsel på vejene samt en række grønne transportinitiativer. Dorthe Mathiesen understreger, at der er behov for at stille store krav til optimering, produktivitetsfremme og efterslæbsindhentning, for den økonomiske situation som stadig præger verden, betyder samtidig, at samfundets ressourcer er svindende. Og derfor er der også behov for at tænke nyt.

Vil du vide mere?

Kontakt centerchef Dorthe Mathiesen, dma@teknologisk.dk eller tlf.: 72 20 22 05.