DBI-projekt baner vejen for sikrere letvægtsskibe

Der er behov for særlig træning af mandskabet på letvægtsskibe, for det er ofte mennesker, der er årsag til uheldene på dem. Det står fast efter DBI’s forskningsprojekt ‘Nye brandstrategier efter Umoe Ventus’. 

FORCE Technology leverer specialkompetencer til DSB

Det er voldsomme kræfter, som kommer i spil når DSB´s IC-toge sætter i gang. Både lejebroer og pinbolte, der kobler togstammerne sammen, oplever det fra første parket. Og som en naturlig følge af at blive brugt, bliver disse togkomponenter slidt. Når slitagen når et vist niveau, skal togdelene udskiftes. 

Hvor meget støjer dilatationsfuger?

Biler, der kører over broer, skaber ekstra støj, når de passerer dilatationsfuger. For bilisten er det hurtigt overstået, men mange naboer er generet af impulslydene. Ifølge Vejdirektoratet og FORCE Technology's akustikere, som har vurderet støjgenen, er der grund til at tage den alvorligt.

Eksperter i human factors sørger for sikker e-navigation

Nye e-navigationsløsninger, som kan effektivisere og gøre skibsfarten mere sikker, er under udvikling i EfficienSea2-projektet. FORCE Technologys eksperter i human factors er med til at optimere løsningerne.

God vejafmærkning skal sikre selvkørende biler

Måling af vejstribers synlighed er i disse år et vigtigt standardiseringsområde. FORCE Technologys afdeling DELTA deltager derfor i det europæiske CEN såvel som det internationale ASTM standardiseringsarbejde indenfor måling af vejstribers synlighed.

Ny teknologi betyder bedre kontrol af trafikskilte

RetroSign GRX giver vejmyndigheder i hele verden mulighed for at indsamle flere og bedre data om trafikskiltes effekt og funktion. For amerikanske TAPCO er GRX et nyt og vigtigt værktøj, som kan måle trafikskiltes effekt. Dermed sikres det, at skilte lever op til de fastlagte standarder, hvormed vejsikkerheden øges.
asfalt

Skal togene køre på asfalt?

Holdbarhed og mindre vedligehold er vejen frem for et optimeret jernbanenet. Et nyt konstruktionsprincip skal sikre en mere effektiv og bæredygtig jernbanedrift ved at optimere Danmarks fremtidige baneinfrastruktur.
lufthavne

DELTA måler flystøj i Swedavias lufthavne

Lufthavne og flyproducenter har en fælles interesse i at begrænse støjen fra flytrafikken for at overholde krav fra lokale miljømyndigheder og for at skabe en positiv stemning i lokalområdet. Men det kræver akustiske målinger med sofistikeret udstyr at sikre, at man så også overholder grænseværdierne. Sådanne støjmålinger har DELTA kompetencerne til at foretage for sine kunder.
Teknologisk Institut

Teknologisk Institut satser på nye materialer til infrastrukturen

På Teknologisk Institut arbejder Byggeri og Anlæg lige nu for at hjælpe anlægsbranchen med at imødekomme samfundets behov for en velfungerende infrastruktur, som kan understøtte den vækst, Danmark har behov for.