Hent gratis værktøj til GAP-analyse for DS 21001

FORCE Technology har udviklet et værktøj til at lave GAP-analyser, så din virksomhed bliver klar til certificering i henhold til DS 21001.

Korrekte målemetoder i standarderne viser vejen frem for bilister

Vejstriber og vejskilte har stor betydning for den trafikale sikkerhed rundt om i landet, ikke mindst når solen er gået ned, og det regner.

Bilejere skal teste CO2 venlig bio-metanol

Danske bilejere skal nu teste CO2 venlig bio-metanol fra biogas og gylle som alternativ til benzin. Med metanol i tanken, kan deres biler udlede 70 procent mindre CO2.

Teknologisk Institut arbejder for reduceret trafikstøj

Der eksisterer et behov for udvikling af en ny slags støjreducerende asfalt, der kan erstatte den såkaldte SRS (StøjReducerende Slidlag belægning. Erfaringen viser, at hverken støjreduktion eller holdbarhed er tilstrækkelig.

GTS: Giver danske virksomheder adgang til unikke testfaciliteter inden for transport

Arbejder du i en transportvirksomhed, eller med udvikling af nye teknologier inden for transport? Og vil du gerne vide mere om, hvilke testfaciliteter GTS-institutterne tilbyder på området?

Kalibreringscertifikater fra FORCE Technology gør målinger nemme

Explicit producerer sensorsystemer til emissionsmålinger fra skibe, som er udviklet i samarbejde med FORCE Technology, og med kalibreringscertifikaterne er emissionsmålesystemet lige til at gå til for myndighederne.

Trafikstøj har negative effekter på helbredet

Hvert år dør mindst 200-500 danskere for tidligt på grund af trafikstøj. Alligevel har der ikke været tilstrækkelig politisk bevågenhed eller midler til at sikre færre trafikstøjsgener. Derfor skal nye metoder tages i brug for at skabe forståelse for de negative effekter af støj for menneskers helbred.

Danmarks investering i infrastruktur skal være langtidsholdbar

Regeringen vil lave investeringer i veje og jernbaner for 112,7 milliarder kroner de kommende ti år. En investering der er hårdt tiltrængt, men udmeldingen fra Teknologisk Institut er samtidigt klar – pengene er ”slidt op” på kort tid, hvis vi ”gør som vi plejer”.

Nye teknologier og Smart Things i den maritime sektor

I en ny rapport kigger FORCE Technology på, hvordan ny teknologi og 'Smart Things' kan styrke transport og logistik for maritime virksomheder.

Studier af trafikvaner giver input til fremtidens mobilitetsløsninger

Hvordan inddrager man brugerne i udviklingen af noget, der endnu ikke findes? Det ved Trine Plambech fra Alexandra Instituttet som her fortæller, hvordan brugerstudier har bidraget til udviklingen af fremtidens mobilitetsløsninger.