Trafikstøj har negative effekter på helbredet

Hvert år dør mindst 200-500 danskere for tidligt på grund af trafikstøj. Alligevel har der ikke været tilstrækkelig politisk bevågenhed eller midler til at sikre færre trafikstøjsgener. Derfor skal nye metoder tages i brug for at skabe forståelse for de negative effekter af støj for menneskers helbred.

Danmarks investering i infrastruktur skal være langtidsholdbar

Regeringen vil lave investeringer i veje og jernbaner for 112,7 milliarder kroner de kommende ti år. En investering der er hårdt tiltrængt, men udmeldingen fra Teknologisk Institut er samtidigt klar – pengene er ”slidt op” på kort tid, hvis vi ”gør som vi plejer”.

Nye teknologier og Smart Things i den maritime sektor

I en ny rapport kigger FORCE Technology på, hvordan ny teknologi og 'Smart Things' kan styrke transport og logistik for maritime virksomheder.

Studier af trafikvaner giver input til fremtidens mobilitetsløsninger

Hvordan inddrager man brugerne i udviklingen af noget, der endnu ikke findes? Det ved Trine Plambech fra Alexandra Instituttet som her fortæller, hvordan brugerstudier har bidraget til udviklingen af fremtidens mobilitetsløsninger.

Hvordan får vi flere med på vognen?

Hvorfor vælger nogle borgere den kollektive transport fra? Det er et af hovedspørgsmålene i en antropologisk analyse, som Alexandra Instituttet har lavet for Movia. Analysen viser, at den kollektive transport kan blive mere attraktiv for mange flere – uden at serviceniveauet øges.

Olympiske udfoldelser holder Lynx i luften

Citius, altius, fortius. Sådan lyder det olympiske motto: Hurtigere, højere, stærkere. Med en mindre modifikation kan mottoet også beskrive resultatet af det dansk/svenske samarbejde, som holdt Søværnets Lynx helikoptere flyvende, mens man ventede på den nye Seahawk.

DBI-projekt baner vejen for sikrere letvægtsskibe

Der er behov for særlig træning af mandskabet på letvægtsskibe, for det er ofte mennesker, der er årsag til uheldene på dem. Det står fast efter DBI’s forskningsprojekt ‘Nye brandstrategier efter Umoe Ventus’. 

FORCE Technology leverer specialkompetencer til DSB

Det er voldsomme kræfter, som kommer i spil når DSB´s IC-toge sætter i gang. Både lejebroer og pinbolte, der kobler togstammerne sammen, oplever det fra første parket. Og som en naturlig følge af at blive brugt, bliver disse togkomponenter slidt. Når slitagen når et vist niveau, skal togdelene udskiftes. 

Hvor meget støjer dilatationsfuger?

Biler, der kører over broer, skaber ekstra støj, når de passerer dilatationsfuger. For bilisten er det hurtigt overstået, men mange naboer er generet af impulslydene. Ifølge Vejdirektoratet og FORCE Technology's akustikere, som har vurderet støjgenen, er der grund til at tage den alvorligt.

Eksperter i human factors sørger for sikker e-navigation

Nye e-navigationsløsninger, som kan effektivisere og gøre skibsfarten mere sikker, er under udvikling i EfficienSea2-projektet. FORCE Technologys eksperter i human factors er med til at optimere løsningerne.