Vision for GTS-nettet 2015; kronisk syge

Stort skridt mod bedre behandling af kronisk syge

Forskere og organisationer inden for biomedicin og teknologi har længe ønsket sig en europæisk stamcellebank. Dette ønske blev med hjælp fra midler fra ”Innovative Medicines Initiative” realiseret i 2013. Dermed er der ifølge Bioneer A/S taget et syvmileskridt fremad, når det handler om at udvikle og forberede medicin til syge europæere.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Stamcellebanken, som også kaldes EBiSC-konsortiet (European Bank for induced Pluripotent Stem Cells), er en af de største og mest strategisk fokuserede bioteknologiske investeringer, som nogensinde er lavet i EU. Hele 37 mio. euros har EU i samarbejde med europæiske biofarmaceutiske industrivirksomheder bidraget med i EBiSC, og banken har et samlet budget på 50 mio. euro. I fremtiden vil banken være åben for kvalificerede brugere.

Bank for patient-specifikke stamceller

Stamcellebanken skal fungere som en bank for patient-specifikke stamceller. Stamcellerne er fremstillet ud fra vævsprøvet taget fra patienter ved hjælp af en særlig molekylær teknologi, der kaldes reprogrammering.  Teknologien bevirker, at almindelige celler kan konverteres til kunstige stamceller. De kunstige stamceller kan efterfølgende anvendes til fremstillling af organ specifikke celler som fx hjerteceller.

Med udgangspunkt i disse stamceller bliver det muligt for forskere at forstå sygdomme bedre og dermed at udvikle mere effektiv medicin mod specifikke undergrupper af store sygdomme som eksempelvis Alzheimers, sukkersyge og hjertesygdomme.

Eneste danske partner

Bioneer A/S er den eneste danske partner i EBiSC-konsortiet. Bioneers rolle er at fremstille store mængder af stamceller ud fra cellemateriale leveret af hospitaler og forskningsinstitutioner.

GTS-instituttets deltagelse gør det nemmere for den danske medicinalindustri, for bioteknologiske virksomheder samt for danske forskere og universitetshospitaler at udnytte de mange muligheder, som stamcellebanken vil give for at udvikle og forbedre nye medicinale produkter.

Deltagelsen betyder desuden, at Bioneer kan udvide sit netværk af internationale samarbejdspartnere over hele EU, hvilket vil bidrage til at bringe ny viden hjem til Danmark til glæde for dansk erhvervsliv.

Denne case har været bragt i Performanceregnskab for GTS-net 2014

Læs mere om Bioneer