Ny WHO guideline om støj i Europa

Støj har negative konsekvenser for menneskers sundhed og trivsel og giver anledning til voksende bekymring i Europa. Nye vil nye WHO forsøge at afhjælpe problemet gennem nye anbefalinger, som du kan blive klogere på her.

Er dit medicinske udstyr lovligt at sælge i det nye år?

Der træder en ny EMC-standard for medicinsk udstyr i kraft til januar 2019, og overgangsperioden fra den forrige EMC-standard ophører. Der er betydelige forskelle mellem de to versioner, og det kan betale sig at sætte sig ind i dem, hvis man fortsat ønsker at sælge sine produkter i EU.

Digital sundhed i et standardiseret perspektiv

Deling af data er stadig en udfordring i sundhedsvæsnet, og skal sundhedsvæsnet for alvor være effektivt, må det løses uden at kompromittere sikkerheden. Referencearkitekturen Continua arbejder med løsninger for denne interoperabilitet.

Ny medicolovgivning kræver øget tilsyn med software

Ny EU-forordning øger kontrollen med risikofyldte apps og den kliniske funktionalitet, hvilket gør det sværere for softwareudviklere at lancere produkter.

Hvad er legionella, og hvordan undgår du det?

Med jævne mellemrum skriver pressen, at forekomsten af legionella smittede er steget. I denne artikel kan du læse mere om legionella, og hvordan det spredes.

Pas på skjult skimmelsvamp

Påvirkningen af vores helbred, fra skimmelsvampenes partikler og kemiske forbindelser, er et komplekst emne. Flere celleforsøg viser, at prøver med skimmelsvampepartikler er inflammatoriske og påvirker vores immunforsvar negativt. Teknologisk Institut understreger derfor vigtigheden af, at vi ikke lever med skimmelsvampe i vores indeklima.

Kan vi undgå spredning af bakterier i hospitalsmiljøer?

Hvert år bliver 100.000 danske patienter smittet under hospitalsindlæggelse, hvilket er en af hovedårsagerne til at patienter får forlænget deres indlæggelse. Derfor vil et nyt projekt mindske smittefaren ved at udvikle antibakterielle dørhåndtag.

Effektiv sundhedsteknologi tager højde for menneskers adfærd

Adfærdsdesign er et effektivt redskab til at udvikle nye teknologiske løsninger, der fordrer selvhjulpen handling til fordel for vores helbred. Derfor har FORCE Technologys IdemoLab, via metoden, hjulpet 2 virksomheder med at udvikle nye sundhedsteknologier i et innovationsprojekt.

Navigér i de nye krav til leverandører af medicinsk udstyr

Med den forestående publicering af de fremtidige regulatoriske krav for medicinsk udstyr - i form af forordningen om medicinsk udstyr - er det tid til, at virksomheder i industrien planlægger deres transition fra det gamle paradigme til det nye.

Der er noget i luften….

Opsigtsvækkende resultater fra undersøgelser af støv på børneværelser, ingen krav til afgasning af kemi fra møbler og få krav til indhold af kemi i byggematerialer. Livet er ikke nemt for det sunde indeklima. Paradoksalt nok viser en ny undersøgelse, at indeklimaet har stor betydning for bygherrer i forbindelse med renovering.