heldagsskole

Heldagsskolen stiller større krav til indeklimaet

Folkeskolereformen og med den heldagsskolen stiller langt højere krav til indeklimaet i de lokaler, hvor lærere og elever skal opholde sig, end tidligere. Indeklimaet skal opprioriteres, mener Teknologisk Institut.

Det har længe været kendt at indeklimaet i de danske folkeskoler generelt ikke har haft det godt på grund af utidssvarende bygninger og dårlig ventilation. Med indførelsen af den nye helddagsskole er der yderligere pres på indeklimaet, fordi lærere og elever nu skal opholde sig i skolelokaler og -bygninger endnu flere timer om dagen. Specialist i indeklima, Thomas Witterseh, fra Teknologisk Institut opfordrer til, at indeklimaet skal tages alvorligt.

”På mange skoler er de velkendte lektioner på 45 minutter afskaffet, og der bliver i stedet holdt pauser, når det passer ind i undervisningen. Det kan betyde, at indeklimaets kvalitet bliver endnu dårligere. For i lokaler, hvor indeklimaet før var acceptabelt, kan balancen blive helt ødelagt, når der går længere tid mellem pauserne”, forklarer Thomas Witterseh.

Indeklima er en kompleks størrelse

Undersøgelser fra DTU har vist, at indlæringsevnen nedsættes med op til 15 % når CO2-niveauet stiger. Samtidig falder koncentrationsevnen – og det giver mere uro i klasserne.

”Hvis vi vil give vores børn og unge de bedste forudsætninger for at lære noget i skolen, bliver vi nødt til at sørge for, at det indeklima de opholder sig i, mens de skal lære noget, er godt”, siger Thomas Witterseh.

Også Arbejdstilsynet har øget fokus på indeklimaet og der bliver udstedt flere og flere påbud på grund af dårligt indeklima. Påbuddene handler kun om lærernes arbejdsmiljø, men ifølge Thomas Witterseh, bør der også ses på elevernes indlæringsmiljø, da det er ligeså påvirket.

”Indeklimaet er en kompleks størrelse, hvor mange faktorer som fx ventilation, aktiviteter, byggematerialer og inventar spiller ind. Derfor kræver det ofte ekspertbistand at sikre et godt indeklima på længere sigt. Selvom man jævnligt lufter ud vil CO2-niveauet stige i det øjeblik, man lukker vinduerne igen. Det betyder, at der er behov for en løbende udskiftning af luften i lokalerne – som vel at mærke er afstemt efter brugen og indretningen, og som ikke giver træk”, siger Thomas Witterseh.

Vil du videre mere?

Kontakt:

Thomas Witterseh, twi@teknologisk.dk, 72 20 23 11

Læs om Teknologisk Institut