Der er noget i luften….

Opsigtsvækkende resultater fra undersøgelser af støv på børneværelser, ingen krav til afgasning af kemi fra møbler og få krav til indhold af kemi i byggematerialer. Livet er ikke nemt for det sunde indeklima. Paradoksalt nok viser en ny undersøgelse, at indeklimaet har stor betydning for bygherrer i forbindelse med renovering.


Indeklima er et vigtigt fokusområde. Og det er ikke uden grund, for vi opholder os indendørs ca. 90 % af vores liv. Det stiller store krav til indeklimaet i bygninger, men kravene er ikke så svære at leve op til, for rent lovgivningsmæssigt er der nærmest ingen krav. For Lis Winther Funch, som er konsulent i Indeklima og Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut, er de manglende krav til indeklimaet kilde til stor undren.

”En undersøgelse som Det Økologiske Råd foretog i 2015, viste, at der var sundhedsskadelige kemiske stoffer i støvet på 17 ud af 17 undersøgte børneværelser. Om de stammer fra legetøj, tæpper, møbler eller tilbehør til børnene, ved vi ikke, men jeg synes det er bekymrende, at de er der og at der ikke bliver reguleret mere på det område”, siger Lis Winther Funch, som understreger, at hun ikke er overrasket over resultatet.

Kemi i luften er hverdag

At der kan være mange kemiske stoffer i indeluften, er Lis Winther Funch ikke i tvivl om. Hun oplever nemlig ofte at finde sundhedsskadelige stoffer i luften, når hun foretager undersøgelser af luftkvalitet.

”Det kan være ganske nedslående at undersøge indeklimaet i danske bygninger. Vi har ingen krav til, hvor meget kemi der må afgasse fra fx møbler, så i princippet kan vi blive udsat for hvad som helst, herunder kræftfremkaldende, reprotoksiske eller mutagene stoffer”, forklarer Lis Winther Funch.

Ifølge Lis Winther Funch, er der ofte tale om unødvendig brug af kemiske stoffer. Det betyder, at der kan findes et utal af kemiske stoffer i den luft vi indånder – og de kan stamme fra både byggematerialer, møbler, tæpper og legetøj.

”I flere undersøgelser af indeklimaet i bygninger har vi målt både ftalater og flammehæmmere i luften. Det eneste krav i Danmark til byggematerialer er krav til afgivelsen af formaldehyd”, fortæller Lis Winther Funch.

Udbud og efterspørgsel

En ny rapport, som er udarbejdet af Bygherreforeningen, Realdania, Konstruktørforeningen og COWI, viser, at bygherrerne har indeklimaet højt på prioriteringslisten i forhold til energirenovering. Til spørgsmålet om, hvor vigtigt indeklimaet anses for at være inden for den fremtidige ejendomsportefølje, lyder svaret fra 93 %, af de adspurgte, at det er “meget vigtigt” eller “altafgørende”. De resterende 7 % angiver, at indeklimaet er “vigtigt”. De eneste to parametre, som vægtes højere end indeklima i undersøgelsen, er økonomi og funktionalitet. At indeklimaet ryger ind på en tredjeplads glæder Lis Winther Funch sig over.

”Det er vigtigt, at kunden og forbrugeren begynder at prioritere indeklimaet højt. Der har været en tendens til, at det er blevet taget som en selvfølge, at hvis man har en nyrenoveret bolig eller en ny bolig, så har man også automatisk et sundt indeklima. Men det er bestemt ikke altid tilfældet, slet ikke hvis man samtidig har købt nye møbler eller tæpper”, slutter Lis Winther Funch, som håber, at Byggevareforordningen vil begynde at stille krav om dokumentation af afgivelsen af andre kemiske stoffer end formaldehyd, i takt med, at kunderne efterspørger et sundt indeklima.

Vil du vide mere?

Kontakt:

Lis Winther Funch, tlf.: 45 72 20 23 18,  e-mail: lwf@teknologisk.dk eller

Thomas Witterseh, tlf.: 72 20 23 11, e-mail: twi@teknologisk.dk

Læs mere om Teknologisk Institut her