Renseteknologi kan fjerne giftigt fluor fra spildevand

Med hjælp fra en ny og bæredygtig renseteknologi skal fluor-forbindelser, PFAS, forhindres i at vandre fra spildevand til fødevarer. Det forventes, at teknologien vil være relevant for flere industrier.

Nyt samarbejde baner vejen for probiotika i pulverform

Ny teknologi kan nu coate og beskytte mælkesyrebakterier i fødevareingredienser i pulverform. Det kan bl.a. afløse kosttilskud i kapselform, så de nemmere kan indtages.

Viden om standarder fremtidssikrer medicoudstyr

Mange mindre medicovirksomheder har behov for - men ikke ressourcerne til - at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde. Viden fra FORCE Technology hjælper dem med at fremtidssikre deres produkter.

ALK’s kvalitetssikring sætter patientsikkerheden højest

Samarbejde omkring rutinemæssige kvalitetssikringsopgaver giver ALK tryghed for, at deres vaccinepræparater er sikre for patienterne, inden vaccinen bliver sendt på markedet.

Dansac har styrket sin compliance-indsats

Det kræver mange ressourcer for medico-producenter at være i compliance med regulatoriske krav og standarder. Dansac fandt en genvej, der har øget deres kompetencer indenfor kvalitetssikring.

Lovende metoder til at fjerne pesticidrester i drikkevand

Fund af pesticidrester i en tredjedel af danske grundvandsboringer har de sidste år vakt bekymring hos vandforsyningerne. Nu afprøves tre lovende filtermaterialer.

Hospitalspersonale indsamler medicinsk plast til genanvendelse

Læger og sygeplejersker på Rigshospitalet Glostrup indsamler i en testperiode medicinsk engangsudstyr i PVC-holdig plast, som efterfølgende sendes til genanvendelse på Teknologisk Institut.

Vejen til grønnere medico-produkter

Øget miljøfokus vil stimulere flere regulatoriske krav for medico-produkter – noget man som producent bør adressere allerede nu. Heldigvis kan eksisterende processer for kvalitets- og risikostyring indrettes til gavn for miljøet uden problemer.

Teknologisk Institut: Nyt værktøj bidrager til bedre indeklima i skoler

På Teknologisk Institut har man udviklet nyt værktøj til screening af indeklima på skoler. Værktøjet kan hjælpe kommunerne til at få en bedre indsats mod et godt indeklima på skolerne.

Screening af indeklima i skoler skal sikre målrettet indsats

Højt CO2-indhold, varme, kulde, støj samt manglende – eller for meget – dagslys er blot nogle af de udfordringer indeklimaet i danske skoler kæmper med. Nyt screeningsværktøj skal komme skolerne til undsætning og danne grundlag for politisk fokus og midler til udbedring.