Refleksion skal sikre parl?b mellem teknologi og politik

IEEE er teknologiens stemme i de politiske debatter i Europa.?I en verden, hvor alt g?r hurtigere og hurtigere, er det nemlig?vigtigt at holde fast i, at der er baggrunde, som man b?r tage i betragtning, n?r der p? politisk niveau bliver diskuteret forandringer ? s?rligt i en teknologisk kontekst.

Af Anders Mynster

Det er ikke noget, som har haft s? stor effekt p? vores samfund som parl?bet mellem teknologi og politik. Vi lever med teknologi i alle afskygninger omkring os, men uden de rette politiske retningslinjer og anvendelser vil teknologi enten blive misbrugt eller ikke udfolde sit fulde potentiale. Netop det, at der s?rges for, at de politiske beslutninger tager h?jde for teknologiens udvikling, behov og begr?nsninger, er fokusomr?det for policy-gruppen ?IEEE EPPI working group on ICT? (European Public Policy Initiative working group on Information and Communication Technology).

Divers ekspertgruppe

Policy-gruppen h?rer under IEEE (Institute for Electrical and Electronic Engineers) og best?r af 12 f?rende ingeni?rer indenfor informations- og kommunikationsteknologi (IKT). De er udvalgt mellem de 250 ans?gere, som alle var europ?iske teknologieksperter. Anders Mynster, seniorkonsulent hos FORCE Technology er udpeget som formand for arbejdsgruppen.

Det har v?ret et fokus at sammens?tte gruppen bredt, s? der er b?de unge og gamle, ?st og vest, hardware og software, samt medlemmer fra b?de, akademiske, industrielle og offentlige sektorer. Derved tilstr?ber gruppen at kunne levere objektive fakta fra den teknologiske verden til den politiske debat i Europa. Dette foreg?r ved at v?re i dialog med medlemmer fra Europa-kommissionen og Europa-parlamentet, ved at organisere offentlige debatter, og ved at skrive tekniske artikler, der kan bruges som tekniske fakta for politiske diskussioner. Hvis teknologien ? ud fra de tekniske data ? klart taler for ?n politisk l?sning frem for en anden, kan IEEE fremf?re denne som en politisk holdning udtrykt i en policy artikel.

Bredt fagligt indhold

Da IKT er i rivende udvikling, er der mange emner, der har v?ret ber?rt i arbejdsgruppen indenfor det seneste ?r. Det g?lder blandt andet kunstig intelligens og etik, ?disruptive innovation?, IKT-produkters energiforbrug samt ?smart grids? i smart cities. Alts? har man i gruppen ber?rt et meget bredt felt af teknologier, der alle er nye eller bliver trukket i nye retninger i disse ?r.

Det er naturligvis ikke muligt at dykke ned i alle disse emner i en enkelt artikel, men for at illustrere den type af arbejde, der fokuseres p? i EPPI, kan konferencen omkring kunstig intelligens og etik n?vnes. Her blev der blandt andet dr?ftet muligheden for at indarbejde etisk programmering som et v?rkt?j i forbindelse med kunstig intelligens.

Her faldt diskussionen blandt andet p??algoritmer, der v?gter sociale fordele og ulemper i en beslutning, eller som inkluderer Kants kategoriske imperativ i systemdesignet. Dette er overvejelser,?der er ekstremt vigtige, n?r vi begynder at lave autonome systemer som selvk?rende biler eller robotter til hjemmepleje.?Denne type sp?rgsm?l,?der ligger mellem det humane og tekniske, som fx ?Kan maskiner tage etiske eller moralske beslutninger??, skal diskuteres for at danne en f?lles forst?else for?ingeni?rer s?vel som det ?vrige?samfund.

Men n?r man g?r dette, opst?r ogs? nye sp?rgsm?l om, hvorvidt et?system kan betragtes som en maskine i klassisk forstand. Nogle mener det ikke er tilf?ldet, og at der derfor skal v?re specielle og m?ske mere lempelige regler for den type?produkter, fx robotter, der kan arbejde sammen med mennesker, og som ikke skal have beskyttelsesgitter. Men derved introduceres risiko for at lave huller i lovgivningen for producenter, der s?ger at komme udenom sikkerhedsforanstaltninger. Det vigtige for arbejdsgruppen er at informere om den tekniske baggrund, s? den optimale legale, samfundsgavnlige og innovationsskabende model kan findes.

Om IEEE

IEEE (udtales p? engelsk ?I triple E? og samme udtalelse bruges p? dansk) er en forkortelse for Institute for Electrical and Electronic Engineers. Med dens 420.000 medlemmer i over 160 lande er IEEE verdens st?rste organisation, som er dedikeret til at fremme teknologi til gavn for menneskeheden.

L?s mere her