store emner

Test af store emner kan give store udfordringer

Af Per Thåstrup Jensen, Kim A. Schmidt og Susanne Otto

Store emner som ballastvandsystemer, nødstrømsanlæg og store styreskabe kan give store udfordringer, når de skal testes. Det kræver en del tilpasninger.

Udfordringerne består typisk i behov for at:

  • finde frem til repræsentative testemner
  • tilpasse testspecifikationen
  • tilpasse selve udførelsen af testen
  • løse håndteringsmæssige udfordringer

Især i forbindelse med ballastvandsystemer opleves store strømforbrug eller kølebehov. Behov der overstiger, hvad der er praktisk muligt. I sådanne tilfælde er det nødvendigt i samarbejde med kunden og eventuelt med accept fra de godkendende myndigheder at finde frem til et testemne, der er repræsentativt i forhold til de specificerede eksponeringer. Eksempelvis kan et testemne nedskaleres med hensyn til strømforbrug og dermed behov for køling således, at den resulterende temperaturstigning svarer til det komplette emne, hvorved det er repræsentativt i forhold til temperatur- og fugteksponeringer.

Ikke forskel i EMC-kravene til små og store emner

Der er generelt ikke forskel på EMC-kravene til store produkter og små produkter. De samme grænseværdier eller testniveauer er gældende uanset produktets størrelse. Dette hænger sammen med, at hvis et apparat forstyrres af interferens fra et andet produkt, så er det underordnet hvilken størrelse apparat, der udsender støjen. Der skal mindre end 1 nW udstrålet effekt til at generere et forstyrrende signal, der er sammenligneligt med grænseværdien for feltbåren emission i boligområder. Om effekten udstråles af et lille produkt eller af et lille printkort i en stor maskine er underordnet. Genepåvirkningen er den samme, og det er samme frekvensspektrum, der skal beskyttes mod for meget interferens. Der kan dog være forskel på, hvordan den konkrete testprocedure er beskrevet, og hvordan testopstillingen skal udformes, alt efter om testobjektet er stort eller lille.

Læs mere på DELTAs hjemmeside.