Supply chain management er kritisk for produktpålidelighed

Den anerkendte forsker Michael Pecht fra CALCE på University of Maryland har omfattende viden om, hvordan den virkelige verden agerer i forhold til pålidelighed og produktudvikling. Her er nogle af hans observationer, som han delte ud af til SPM’s jubilæumsseminar.

Krav til leverandører indenfor medicinsk udstyr

Den fortsatte globalisering medfører, at leverandører kommer fra alle dele af verden. De er derfor ikke nødvendigvis bekendt med de krav, der er gældende på det enkelte marked, hvorfor det er producentens opgave at sikre, at kravene er opfyldt.

Standarder - en guldgrube af brugbar information

FORCE Technology deltager i standardisering indenfor ’miljøforhold, klassifikation og metoder til test’ og har dermed fingeren på pulsen hvad angår udvikling af standarder indenfor klimatisk og mekanisk test.

SPM dengang, i dag og i fremtiden

Sammenslutningen for Pålidelighed og Miljøer (SPM) er en netværksforening, hvor ildsjæle gennem 50 år har arbejdet på at gøre produkter pålidelige og robuste. Her 50 år efter begyndelsen kan foreningen med stolthed se tilbage på en lang række eksempler på, at visionen er blevet ført ud i livet.

Europæisk ”Digital Innovation Hub” baner vejen for implementering af robotteknologi

Hvad kan robotautomatisering tilbyde min virksomhed? Og hvordan finder jeg frem til den rigtige automatiseringsløsning? Det er to centrale spørgsmål, som virksomheder kan få svar på ved at blive en del af det europæiske projekt ”ROBOTT-NET”. 

Sådan får du mere ud af din vibrationstest

Det kan være en udfordring at få det optimale ud af en vibrationstest - især hvis man har begrænset erfaring på området. Tilhører du denne gruppe kan du læse med her, hvor du får gode råd til at gribe en vibrationstest an.

Sådan kommer du i gang med automation

Implementering af robotteknologi behøver ikke at være problematisk ifølge seniorspecialist ved Teknologisk Institut, Bo Genefke, som har 30 års erfaring med automatisering. Han giver her en simplificeret tretrinsraket til, hvordan man kan opnå succes.

Markedstilbagemelding som led i pålidelig produktudvikling

Pålidelighed er i fokus i forbindelse med produktudvikling og produktion, men hvad sker der, efter produktet er leveret til kunden? Det vil FORCE Technology blive klogere på gennem et resultatkontraktprojekt, der skal munde ud i en model til fordel for danske virksomheder.

Dårlige stik koster pålidelighed og penge

Stik er kendt som det svageste led i kæden, når det handler om pålidelighed af elektronikprodukter. Som virksomhed kan man dog sikre, at stikkene i ens produkter har den rette robusthed og pålidelighed, takket være en pålidelighedstest udviklet af FORCE Technologys afdeling DELTA.

Nu skal radioprodukter snart godkendes af et Notified Body

Efter 12. juni 2017 er det udelukkende muligt at placere de fleste radioprodukter på det europæiske marked, hvis man har fået produktet typegodkendt hos et Notified Body under det nye radioudstyrsdirektiv (RUD).