Strandopskyl og roetoppe skal bruges i nye produkter

Der er et stort uudnyttet potentiale i bioressourcer. I samarbejde med virksomheder, vil Teknologisk Institut skabe nye produkter og øge værdien af de bioressourcer, som i dag ikke er optimalt udnyttet. Det skal ske på baggrund af indsigter fra et projekt, som nærmer sig sin afslutning.

Viden om stikpålidelighed fører til pålidelige produkter

Langt de fleste elektroniske apparater er udstyret med en eller flere typer stik, der ofte har stor indflydelse på produktets pålidelighed. Som designer af elektronikprodukter gør man derfor klogt i at finde ud af, om stikkene er det svage punkt i designet, og om de eventuelt reducerer produkters pålidelighed.

Det bør man overveje ved kravspecifikationer for plastmaterialer

Kravspecifikationer ender alt for ofte med at være besværlige og dyre at udarbejde og vedligeholde i forhold til den værdi, virksomheden får ud af det. En kravspecifikation kan dog sagtens være et værdifuldt værktøj, hvis den baseres på funktionaliteten i produktet.

Dansk radarproducent sætter robotter på programmet

Verdens førende producent af Doppler-radarer har sammen med Teknologisk Institut i Odense og Manufacturing Technology Centre i Storbritannien arbejdet på at implementere en robotløsning, hvor lodningsprocessen er i fokus.

Supply chain management er kritisk for produktpålidelighed

Den anerkendte forsker Michael Pecht fra CALCE på University of Maryland har omfattende viden om, hvordan den virkelige verden agerer i forhold til pålidelighed og produktudvikling. Her er nogle af hans observationer, som han delte ud af til SPM’s jubilæumsseminar.

Krav til leverandører indenfor medicinsk udstyr

Den fortsatte globalisering medfører, at leverandører kommer fra alle dele af verden. De er derfor ikke nødvendigvis bekendt med de krav, der er gældende på det enkelte marked, hvorfor det er producentens opgave at sikre, at kravene er opfyldt.

Standarder - en guldgrube af brugbar information

FORCE Technology deltager i standardisering indenfor ’miljøforhold, klassifikation og metoder til test’ og har dermed fingeren på pulsen hvad angår udvikling af standarder indenfor klimatisk og mekanisk test.

SPM dengang, i dag og i fremtiden

Sammenslutningen for Pålidelighed og Miljøer (SPM) er en netværksforening, hvor ildsjæle gennem 50 år har arbejdet på at gøre produkter pålidelige og robuste. Her 50 år efter begyndelsen kan foreningen med stolthed se tilbage på en lang række eksempler på, at visionen er blevet ført ud i livet.

Europæisk ”Digital Innovation Hub” baner vejen for implementering af robotteknologi

Hvad kan robotautomatisering tilbyde min virksomhed? Og hvordan finder jeg frem til den rigtige automatiseringsløsning? Det er to centrale spørgsmål, som virksomheder kan få svar på ved at blive en del af det europæiske projekt ”ROBOTT-NET”. 

Sådan får du mere ud af din vibrationstest

Det kan være en udfordring at få det optimale ud af en vibrationstest - især hvis man har begrænset erfaring på området. Tilhører du denne gruppe kan du læse med her, hvor du får gode råd til at gribe en vibrationstest an.