produkt

Ideer skal flyttes fra tegnebræt til produkt

DELTA har sammen med en række partnere udgivet en rapport, der sætter fokus på danske virksomheders evne til produktudvikling. Ifølge rapporten kan danske virksomheder godt udvikle nye kvalitetsprodukter, men ofte bliver udviklingsarbejdet forsinket og budgettet overskredet. Samtidig er det bekymrende, at vi ikke blevet bedre til produktudvikling de sidste knap 20 år.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

Evnen til at udvikle produkter er en afgørende parameter for dansk konkurrenceevne, eksport og vækst. For uden produktudvikling bliver gode ideer og innovationer på tegnebrættet. Samtidig oplever GTS-instituttet DELTA, at en ud af syv produkter, der bliver testet, fejler. Der er derfor brug for at se på, hvor dygtige danske virksomheder er til produktudvikling, og hvad der skal til for at blive bedre. Det er baggrunden for projektet ”ProductAbility”, der netop har offentliggjort resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af DELTA, og den tager afsæt i modenhedsmodellen CMMI®, der vurderer styrker og svagheder i udviklingsprocesser, og i hvilken udstrækning forskellige elementer i processen er anvendt. CMMI® består overordnet set af 22 processer, som virksomheder bliver vurderet på. I denne undersøgelse er der dog kun set på 18 processer, som virksomhederne er blevet bedt om at forholde sig til på en skala fra 1-5. Tilsammen danner svarene et billede af, hvor moden (dygtig) virksomheden er til at arbejde med produktudvikling. Spørgeskemaundersøgelsens respondenter er bestyrelsesmedlemmer og ansatte i virksomheders udviklingsafdeling.

Konklusioner fra undersøgelsen:

 • Evnen til produktudvikling bliver anset som vigtig for konkurrenceevnen
 • Der er et klart ønske om at forbedre evnen til produktudvikling
 • Store virksomheder har generelt en højere modenhed i forhold til små og mellemstore virksomheder
 • Bestyrelsesmedlemmerne vurderer, at udviklingsafdelingen er bedre, end udviklingsafdelingen selv vurderer, det gælder særligt inden for proceskategorien ”Udvikling”
 • Udviklingsomkostningerne bliver ofte overskredet
 • Der er et mismatch mellem bestyrelsens prioriteter og udviklingsafdelingens prioriteter. Bestyrelsesmedlemmerne ønsker mere styring, mens udviklingsafdelingerne søger flere ressourcer, bedre måling, test og procesforbedring
 • De stærkeste gennemsnitlige processer er ”Teknisk løsning og konstruktion” og ”Kravsspecifikation”
 • De svageste gennemsnitlige processer er ”Organisatorisk træning” og ”Organisatorisk procesbeskrivelse”

Overordnet set viser svarene, at virksomhederne godt kan udvikle kvalitetsprodukter, men at udviklingsprocessen ofte er forsinket og overskrider budgettet.

Status quo i evnen til produktudvikling

For 18 år siden viste en lignende undersøgelse af danske elektronikvirksomheders evne til produktudvikling en gennemsnitlig modenhed på 1,76. Den nye ProductAbility undersøgelse viser stort set samme resultat som dengang. Virksomhedernes gennemsnitlige modenhed er i den nye undersøgelse beregnet til 1,74.

Konklusionen er, at når det handler om produktudvikling, er der plads til forbedringer, og at det er en nødvendighed med forbedringer, hvis vi skal klare os i den stigende internationale konkurrence. Med andre ord kan produktudvikling ikke fortsætte med at være et undervurderet trin mellem innovation og produktion. Men hvad skal der til for, at vi i fremtiden bliver bedre til at udvikle produkter? Det er der nogle anbefalinger til i rapporten.

Barriere for vækst i små og mellemstore virksomheder

Ifølge rapporten er den manglende evne til produktudvikling i særlig grad en barriere for vækst i små og mellemstore virksomheder. For at nedbryde denne barriere peger rapporten på, at de store virksomheder gennem netværk og eventuelt offentligt eller privat finansierede projekter hjælper og motiverer de små og mellemstore virksomheder til vækst.

Andre anbefalinger:

 • Uddannelsesinstitutionerne skal i højere grad bidrage til, at studerende får en forståelse for, hvad det kræver at blive dygtig til produktudvikling
 • Nye standarder som ISO 9000:2015 har mere fokus på processtyring og integrerer organisationen mere end tidligere. For virksomhederne er det derfor en god mulighed for at arbejde med både proces- og produktkvalitetssikring og de organisatoriske processer generelt, som er nogle af de områder, hvor de danske virksomheder ifølge undersøgelsen står svagt
 • Rapporten peger desuden på behovet for, at virksomhedens kompetencer får et løft, der matcher de krav, processerne stiller.

Parterne bag ProductAbility projektet håber på at kunne gennemføre lignede undersøgelser i de kommende år. Dermed bliver det muligt at følge udviklingen i danske virksomheders evne til produktudviklingen – og undersøgelsen vil bidrage til et øget fokus på vigtigheden af produktudvikling.

Partnere i projektet:

DELTA, Styrelsen for Forskning og Innovation, Dansk Industri ITEK, Dansk IT, Tecpoint, Copenhagen Finance IT Region, Lindberg International og Rambøll.

Vil du vide mere

Hent rapporten ”ProductAbility – Evne til produktudvikling 2014”

Læs mere om DELTA