Accelereret test

Accelereret test – et stærk værktøj

Af Susanne Otto

Accelereret test, HALT, robusthed og pålidelighed – har vi efterhånden ikke hørt det alt sammen til hudløshed? Bliver det overhovedet brugt af almindelige mennesker og virksomheder? Sker der udvikling inden for accelereret test? 

Det kan besvares ultrakort med et måske og et bestemt ja. Den lidt længere historie kommer her.

HALT (Highly Accelerated Life Testing) har op gennem 00’erne gjort en kæmpe forskel i forhold til at skaffe robuste produkter hurtigt på markedet. For hurtigst muligt og mest effektivt at reducere garanti- og serviceomkostninger lærte vi at acceptere at teste ud over specifikationsgrænser, at kombinere flere stresspåvirkninger samtidigt, at gå mere grovkornet til værks end vi var vant til med almindelige design verifikationstests og leve med, at denne type test ikke nødvendigvis var akkrediteret.

Det er også kendt, at HALT akronymet ”snyder”. Det er ikke en levetidstest, som kan give et kvantitativt bud på levetiden af det nyudviklede produkt. Her er det nødvendigt at designe egentlige accelererede levetidstests. I parentes kan det bemærkes, at der for tiden gøres forsøg på at omdefinere HALT til Highly Accelerated Limit Test, som er mere dækkende for denne aktivitet.

Forskellen på robusthed og pålidelighed

Forskellen på robusthed og det mere veldefinerede pålidelighed er også kendt viden. Hvor man populært kan sige, at robusthed er et produkts evne til at fungere korrekt under hårde miljøbetingelser med exceptionelle påvirkninger, mens pålidelighed er produktets evne til at fungere som specificeret under angivne betingelser i en angiven periode.

De tre hovedtyper af accelererede tests

Med den nyeste standard på området, IEC 62506 “Methods for product accelerated testing” fra 2013, har vi fået en standardiseret beskrivelse af anvendelsen af og forskellen på de forskellige typer af accelererede tests og et værktøj til at hjælpe os med at specificere accelererede tests for et nyt produkt inden for de tre hovedtyper af accelererede tests:

  • Type A: Kvalitativ accelererede tests – (fokus på design- og produktionsrelaterede svagheder)
  • Type B: Kvantitativ accelererede tests – (bestemmelse af pålidelighed “at end of life”)
  • Type C: Kvantitativ tids- og begivenhedskomprimerede tests – (ingen øgning af stressniveau)

Mange spørgsmål kan opstå

Så ja, begreberne er på plads. Alligevel dukker der mange spørgsmål op, hvis man fx er en ny leverandør af LED-lamper til skibe, som det gjaldt for Luminell. De ønskede at sikre sig, at de i udformningen af deres produkt havde valgt de materialesammensætninger, der bedst muligt kunne holde til de hårde miljøforhold på dækket af skibe i 10 år uden problemer. Samtidig ønskede de at kunne demonstrere over for deres potentielle kunder, at der er tale om et meget robust produkt, som har en solid margin i forhold klasseselskabernes hårde minimumskrav.

Læs mere på DETLAs hjemmeside.